PROCEDURA PRIVIND PLATA CONTRIBUȚIEI DE CĂTRE ORGANIZATORII JOCURILOR DE NOROC LICENȚIAȚI

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 897, din 6 noiembrie 2019, a fost publicată procedura privind modalitatea de înștiințare de plată a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licențiați - pentru plata contribuției anuale, precum și termenul de plată al acestei contribuții, din 29 octombrie 2019.

Etape - Procedura prevede următoarele etape:

1) - Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) emite înștiințările de plată, în vederea comunicării către operatorii economici care derulează activitate în perioada 2019-2020, precum și pentru perioada de valabilitate a licenței, în vederea achitării creanței bugetare, documente prin care vor fi comunicate sumele de plată corespunzătoare contribuțiilor anuale. Important! Contribuția anuală se va achita în lei, prin transformarea sumelor exprimate în moneda euro, la cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent.

2) - Înștiințarea se comunică operatorilor economici, prin modalitățile expres prevăzute.

3) - Termenul de plată pentru primul an de valabilitate a licenței este până la data de 25 (inclusiv) a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată.

Începând cu anul 2020, cu ocazia achitării la scadența legală a taxei de licență corespunzătoare următorului an de licență, se va achita corespunzător și această contribuție, cu minimum 10 zile înainte de expirarea anului precedent de licență.

Pentru anii următori de licență, pe toată perioada de valabilitate a licenței, plata contribuției se va efectua cu minimum 10 zile înainte de expirarea anului precedent de licență.

Contribuții - Contribuțiile datorate de organizatorii jocurilor de noroc licențiați pentru finanțarea unei activitați pe lângă ONJN pentru promovarea respectării principiilor și măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social, sunt: pentru organizatorii de jocuri de noroc la distanță licențiați din clasa I - 5.000 euro pe an; pentru persoanele juridice implicate direct în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță licențiate din clasa II - 1.000 euro pe an; pentru organizatorii de jocuri de noroc la distanță monopol de stat clasa III - 5.000 euro pe an; pentru organizatorii de jocuri de noroc tradiționale licențiați - 1.000 euro pe an.

 

Lasă un comentariu