MODIFICĂRILE LA LIBERALIZAREA PROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE AR TREBUI DEZBĂTUTE ÎN PROCEDURĂ PARLAMENTARĂ OBIȘNUITĂ

Distribuie pe:

Avocatul Poporului consideră că modificările aduse sistemului sanitar referitoare la liberalizarea programelor naționale de sănătate ar trebui dezbătute prin procedură parlamentară obișnuită.

“Avocatul Poporului consideră că modificările propuse prin Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății ar trebui dezbătute în cadrul procedurii legislative obișnuite, prin dezbatere și vot în Parlamentul României. Proiectul de act normativ conține, în opinia Avocatului Poporului, o notă de fundamentare sumară și nu prezintă niciun studiu de impact care să evalueze efectele economico-financiare și sociale ale acesteia”, se arată într-un comunicat al Avocatului Poporului.

Pe de altă parte, prin modificările aduse, se intenționează includerea tuturor furnizorilor privați în cadrul programelor naționale de sănătate, fără a ține cont de capacitatea și serviciile oferite de sistemul public de sănătate, respectiv de condițiile oferite de către furnizorii privați. În acest sens, Avocatul Poporului apreciază că, prin procedurile diferite de achiziționare și management din cele două domenii, se va crea un decalaj substanțial în atragerea fondurilor destinate programelor naționale de sănătate între sistemul public și furnizorii privați, cu riscul deprecierii sistemului public, fapt ce poate duce la imposibilitatea statului de a-și îndeplini obligația constituțională de asigurare a igienei și a sănătății publice.

În ceea ce privește finanțarea programelor naționale de sănătate, Avocatul Poporului consideră că legiuitorul ar fi trebuit să reglementeze de o manieră unitară procedurile aferente programelor, pentru a nu se crea un mediu neconcurențial.

Pe de altă parte, Avocatul Poporului opinează că se poate reține și un posibil conflict de interese, deoarece, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor propuse, medicii coordonatori ai programelor de sănătate din unitățile sanitare, adică specialiștii care fundamentează întreg procesul de contractare și achiziții, nu au nicio interdicție în a activa atât în unitățile publice, cât și în cele private, care derulează programe naționale de sănătate.

Fără a pune la îndoială necesitatea implementării unui sistem de asigurare de sănătate în care este valorificat principiul “banul urmărește pacientul”, Avocatul Poporului consideră că propunerea de ordonanță introduce o serie de modificări, fără a asigura echilibrul în sistemul sanitar și fără a implementa o serie de garanții prin care să se evite inechitățile dintre sistemul public și cel privat.

“Astfel, având în vedere subfinanțarea sistemului public de sănătate, Avocatul Poporului este de părere că există riscul ca măsurile propuse prin proiectul de ordonanță să accentueze criza deja existentă în sistemul de stat, iar o altă consecință ar putea fi împovărarea excesivă a pacienților care, fiind nevoiți să apeleze la serviciile medicale private, ar suporta costuri suplimentare determinate de împrejurarea că statul nu decontează diverse taxe (ex. servicii hoteliere)”, se precizează în comunicat.

Avocatul Poporului consideră că, în contextul includerii totale a furnizorilor privați în sfera programelor naționale de sănătate, ar fi oportună implementarea unui sistem de informare a pacienților cu privire la unitățile medicale care oferă serviciile necesare, costurile, timpii de așteptare și condiționalitățile aferente acestor servicii, în acest fel putându-se asigura decizia informată a pacienților cu privire la opțiunea dintre ofertele existente.

Lasă un comentariu