O NOUĂ CARTE DEOSEBITĂ DESPRE CĂRTURARUL PETRU MAIOR

Distribuie pe:

Avem bucuria lecturii unui volum impresionant, care este rodul muncii și cercetărilor asidue a mai multor oameni care sunt dedicați muncii de arhivă, a muncii de cercetare, pentru a evidenția adevărul istoric, de a-l scoate la lumină și de a-l pune la îndemâna tuturor. De curând a fost prezentat la Reghin volumul Petru Maior și prietenii Lucrările Simpozionului Național desfășurat la Reghin în perioada 7-8 septembrie 2018. Volumul apărut la Editura Mega din Cluj-Napoca are ca editor pe Laura Stanciu și apare sub egida Bibliotecii Municipale “Petru Maior” Reghin și Universității “1 Decembrie 1918” Alba Iulia. În acest volum au publicat studii: Maria Precup, Remus Câmpeanu, Eva Mârza, Doina Hendre Biro, Andreea Mârza, Ștefan Stanciu, Florin Bogdan, Simona-Loredana Bogdan, Ana Maria Roman Negoi, Circa Ioan Adrian, Alin-Mihai Gherman, Florin Bengean, Maria Tătar-Dan, Tamasi Zsolt, Laura Stanciu, Corina Teodor, Cornel Sigmirean, Anton Rus.

Acest volum cuprinde o serie de studii, lucrări științifice și articole extrem de valoroase și bazate pe o muncă de cercetare asiduă. Este un volum amplu, masiv, plin de informații, care au menirea de a reliefa noi aspecte legate de viața și activitatea lui Petru Maior, precum și de a contura pe deplin vasta personalitate a acestuia. Acest volum reprezintă o lucrare fundamentală, o lucrare extrem de importantă pentru istoriografia românească contemporană, care scoate la lumină o serie de fapte și lucruri poate necunoscute până acum. Îi felicităm pe toți cei care au publicat studii și articole în acest volum, îi felicităm pe toți cei care au trudit pentru ca această carte să vadă lumina tiparului, pentru că o astfel de carte nu se face ușor, apariția ei necesită o muncă asiduă, constantă și mai ales să fie făcută cu suflet.

Aproape două secole s-au scurs de când s-a stins din viață Petru Maior, personalitate marcantă, ce și-a dăruit întreaga lui capacitate pentru dezrobirea socială, spirituală și națională a poporului nostru. Dintre toți reprezentanții Școlii Ardelene - pe care Kogălniceanu și Bălcescu îi numesc “cei dintâi apostoli ai românismului” -, lui Maior îi revine marele merit de a fi “deșteptat duhul național și lui îi suntem datori cu o mare parte a pulsului patriotic ce de atuncea s-a pornit în trustrele provincii ale vechii Dacii”.

Cărțile de predici ale lui Petru Maior au cucerit un întins orizont de influență, având un puternic ecou printre clerici. Susținea în 1921 diaconul dr. Gheorghe Comșa, viitorul episcop ortodox al Aradului, că predicile învățatului profesor de la Blaj și protopop au avut cea mai mare răspândire nu numai în biserica unită cu Roma, ci și în Biserica Ortodoxă românească.

Marele cărturar Petru Maior, ca și ctitor de cultură românească, se înscrie în acea vastă galerie de mari bărbați ai neamului românesc, luptători și apărători ai drepturilor poporului român.

 

Lasă un comentariu