POPORUL, REGELE ȘI... SUFLETUL

Distribuie pe:

* “Orice suveran (guvernant, edil, conducător), și poporul mai mult decât orișicare, are datorii a împlini și drepturi a respecta. Fiecare om are partea sa de suveranitate, dar tocmai de aceea nu se poate socoti și a se purta ca un suveran. Suveranitatea poporului trebuie să fie în faptă punerea în lucrare a tuturor, țărmurită (întărită) de hotarele dreptății și urmând după un duh de frăție”.

Nicolae Bălcescu (1819-1852), om politic, istoric, economist, revoluționar, patriot

***

* “Când sufletul îți este gol și inima fără simțire, degeaba mai cauți pricină (vină) cu lumea din afară”.

Ion Creangă (1837-1889), scriitor, cel mai mare povestitor român, prietenul apropiat al poetului nepereche Mihai Eminescu

***

* “Regele Scoției, Robert Bruce, a pierdut războiul în care se angajase. Istoria ne spune că el, de frică, pentru a nu cădea în mâinile dușmanului, s-a ascuns într-o șură cu paie. Acolo a văzut un păianjen care vroia să treacă printre firele țesute de el, dar nu putea. De cinsprezece ori a încercat, dar până la urmă a reușit. A gândit regele atunci astfel: «acest păianjen este mustrarea mea, dar și încurajarea mea. Chiar de voi fi învins de cinsprezece ori, tot nu mă dau bătut». Și așa a fost. Până la urmă a învins”.

“Așa și noi, creștinii. Avem multe necazuri; multe încercări; multe vizite ale diavolului sufletelor și caselor noastre. Oricâte lovituri am primi noi, nu trebuie să cădem în nonvirtutea deznădejdii. Împărăția lui Dumnezeu se ia prin stăruință și luptă; și celui ce biruiește și păzește până la sfârșit, îi voi da să mănânce din pomul vieții”. (Apocalipsa cap. 2, vers. 7).

***

* “Popoarele care știu a glorifica (respecta) pe oamenii mari ieșiți din sânul lor dau o vie dovadă de vitalitate națională și de adevărat patriotism. Cea mai mare fală (mândrie) a unui popor consistă în aceea de a număra câți mai mulți oameni mari, cu toate că oamenii mari nu aparțin unei singure țări, ci omenirii întregi”.

Ion Minulescu (1881-1944), poet

***

* “Cum poți să te cunoști pe tine? Niciodată prin contemplare, ci prin acțiune. Încearcă să-ți faci datoria și vei afla câte parale (ce valoare ai) faci!”

Goethe (1749-1832), gânditor, scriitor german

Lasă un comentariu