Scrisoarea Pastorală a Preafericitului Părinte Cardinal Lucian la Sărbătoarea Nașterii Domnului 2022

Distribuie pe:

Iubiți credincioși,

Praznicul Nașterii Domnului, Sărbătoarea venirii lui Dumnezeu între noi ne trezește în suflete o adâncă recunoștință și ne îndeamnă să exclamăm împreună cu îngerii: “Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Lc. 2, 14).

(...) Sărbătoarea Nașterii Domnului ne amintește, în fiecare an, cât de mare e iubirea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Tocmai această iubire ne încălzește inimile, ne fortifică sufletele și ne luminează cugetele în înfruntarea vremurilor tulburi pe care le trăim atât de intens. Războiul și criza energetică ne induc frică, nesiguranță și multă îngrijorare, dar Iubirea lui Dumnezeu revărsată nouă în Fiul ne dă curaj, ne animă flacăra credinței și a speranței. Nevoi și valori umane fundamentale, precum hrana, căldura, lumina, siguranța, pacea, libertatea, încrederea, predictibilitatea, ne sunt serios zdruncinate. În acest context, Sfântul Părinte Papa Francisc ne reamintește că suntem chemați să oferim o mărturie creștină autentică: “în numele lui Dumnezeu, care i-a creat pe toți oamenii pentru un destin comun de fericire, suntem chemați astăzi să dăm mărturie pentru esența noastră fraternă de libertate, dreptate, dialog, întâlnire reciprocă, iubire și pace, evitând alimentarea urii, resentimentului, dezbinării, violenței și războiului”.

Bucuria coborârii lui Dumnezeu între noi este cu atât mai mare cu cât conștientizăm mai mult câtă nevoie avem astăzi de darurile pe care Tatăl ni le face în El. Glasul îngeresc străbate veacurile și lumea noastră cu toate cutumele ei, încurajându-ne și vestindu-ne bucuria: “Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Cristos Domnul” (Lc. 2,10-11). Câtă mângâiere, câtă pace, câtă speranță ne conferă faptul de a ști că nu suntem singuri în încercările actuale pentru că “Dumnezeu este cu noi”! Prezența Lui nu este rodul meritelor noastre, ci al nevoii acute de Dumnezeu pe care noi și lumea noastră o resimțim din plin. Este cu noi pentru că fără El nu putem face nimic (In. 15,5). (...) Este între noi ca să aducă mângâiere acolo unde este durere, pace unde este război, iubire unde este ură, bucurie unde este întristare, lumină unde este întuneric. Într-un cuvânt, Isus restaurează făptura omenească, o umanizează, o face capabilă de a intra în comuniune de viață și iubire cu Dumnezeu; îi descoperă și-i redă omului, de ieri și de azi, calea către sine însuși și calea către Dumnezeu care, cel mai adesea, trece prin aproapele. Iar unei lumi care a fost și este desfigurată de păcat, ură, răutate, violență și războaie îi oferă spre luare aminte modelul inocenței, gingășiei, seninului și păcii Pruncului dumnezeiesc culcat în iesle.

În înfruntarea dificultăților actuale ne sunt alături și Fericiții noștri episcopi martiri, ca modele de statornicie și de credință nezdruncinată în Dumnezeu și în Sfânta Sa Biserică. Ei, care s-au jertfit pentru credința și pentru Biserica noastră, sunt rugători înaintea tronului lui Dumnezeu, pentru noi și pentru întreaga umanitate.

Acum este ceasul nostru, timpul în care se scrie istoria mântuirii noastre prin fapte vrednice de cartea vieții și potrivite demnității de fii ai Tatălui ceresc: “Fericiți făcătorii de pace că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema” (Mt. 5,9). Mai mult decât oricând, este vremea să-l implorăm pe Domnul păcii “pentru pacea de sus” și “pentru pacea a toată lumea”!

Să cerem “toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru”, împreună cu Sfântul Vasile cel Mare: “pacea Ta și dragostea Ta dăruiește-ne-o, Doamne, Dumnezeul nostru”, nouă, familiilor noastre, Europei măcinate de criză, popoarelor aflate în război și lumii întregi! Să aprindem flacăra credinței atât de puternic încât să răspândească căldura, lumina, pacea și iubirea Domnului nostru Isus Cristos, urmând îndemnul Sfântului Pavel: “Bucurați-vă! Desăvârșiți-vă, mângâiați-vă, fiți uniți în cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi (2 Cor. 13,11).

Iubiții mei fii sufletești,

Așteptăm și pregătim fiecare Crăciun cu mare bucurie și cu emoție. Să nu uităm însă că cel mai important lucru este ca în acest mare Praznic să nu lipsească Cel pe care îl sărbătorim, Isus Domnul, prezent în aproapele aflat în nevoie. Isus, Pruncul cel Sfânt este viu și prezent în cei care trebuie să fugă din cauza violenței și a lipsurilor, în cei asupra cărora în locul fulgilor de nea cad bombe și care plâng pentru că nu mai au un loc pe care să îl numească “acasă”. Ei sunt Familia Sfântă a zilelor noastre, ei sunt cei care astăzi caută adăpost și mângâiere, precum Maria și Iosif odinioară în Betleemul Iudeii.

Cu mult mai important decât pregătirea casei și a mesei este să ne curățăm și să ne împodobim, înainte de orice, sufletele cu “lumina cea adevărată” care este Cristos Domnul. Să îndrăznim! Lumina Lui este gratuită, nu se scumpește, nu se întrerupe și este îndeajuns ca să lumineze tuturor! Luminați de El, devenim noi înșine “lumina lumii” (Mt. 5,14) și o împărtășim, împreună cu căldura ei, celor din jur. Să ne îndestulăm, mai cu seamă, din Pâinea Vieții “care se coboară din cer” (In. 6,35) și din paharul mântuirii. Să trimitem mesaje de felicitare, de gratitudine și, de ce nu, liste cu dorințe, mai întâi celui Sărbătorit prin rețeaua sigură a mâinilor împreunate în rugăciune! Să nu uităm ca în aceste rugăciuni să îi cuprindem pe toți cei dragi, pe semenii noștri, pe binefăcători, pe răuvoitori și pe aceia care au mai mare nevoie de mila lui Dumnezeu. Făcând așa, Nașterea Domnului este cu adevărat o întrupare în viața noastră, iar pregătirile exterioare, pe care le-am amintit mai devreme, devin forme ale Sărbătorii pline de conținut mântuitor.

...Împreună cu Preasfinția Sa Cristian, Episcopul auxiliar, împărtășim cu dumneavoastră cu toți bucuria Nașterii Domnului, și Vă dorim tuturor Sărbători sfinte, cu pace și sănătate! Un An Nou cu împliniri și binecuvântări cerești!

† Cardinal LUCIAN Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș

Onoratului cler împreună slujitor, cuvioșilor călugări și călugărițe, iubiților credincioși greco-catolici și tuturor creștinilor iubitori de Dumnezeu

Lasă un comentariu