CUM ESTE “UCISĂ”, A DOUA OARĂ, ECATERINA TEODOROIU (CĂTĂLINA TODEROIU) (IX)

Distribuie pe:

Epilog

“Omul nou”, prefigurat de Lenin, îl întâlnim astăzi pretutindeni, suficient de dezorientat, de cosmopolit, încât să “dea din coate”, disperat, numai și numai ca să poată “călca în picioare”, imberb, memoria trecutului nostru, apoi să “râgâie”, de exemplu, când aude cât de sus a reușit Ecaterina Teodoroiu să ne ridice la demnitatea națională și, cu “bâta” ridicată amenințător spre noi, să vrea a ne alinia, ca pe niște vite, într-un “țarc” (globalizant) în care lumea întreagă va trăi teroarea celei mai inumane “Siberii de gheață” din istorie! Cu o ștergere radicală a identității! Pentru a ni se implementa cu forța o “lume nouă!”

Știind, astfel, că o mână nevăzută “face și desface” cam tot ce mișcă în administrația centrală și teritorială, nu m-am mirat câtuși de puțin să observ, mergând (la Tg. Jiu și la Târnăveni) pe “urmele” a doi mari eroi, cum fiorul maselor este speculat “discret”, printr-un formalism și o propagandă seculară în care arta este folosită ca “armă” împotriva însemnelor creștine, spectacolele muzicale (organizate în imediata vecinătate a mormintelor eroilor) întinează atmosfera de pietate și rugăciune, sentimentele urmașilor eroilor sunt rănite de vanități edilitare inadmisibile, majoritatea oamenilor de rând nu mai au recunoștință față de înaintașii lor!

Nu aș vrea să închei fără a spune că, din nefericire, aceste “forme de ucidere colectivă”, față de doi eroi care și-au pus dragostea de Dumnezeu și de Țară mai presus de propria lor logodnă, ne vor costa, amarnic, atât în viața de aici, cât și în cea de dincolo. Totodată, aș vrea ca diriguitorii actuali din Tg. Jiu și Târnăveni să își aducă aminte că demnitățile le-au fost îngăduite de Însuși Mântuitorul Hristos (Împăratul împăraților și domnul domnilor) și să facă demersurile necesare ridicării unor cruci creștine la mormintele unde sunt înhumate osemintele eroilor Ecaterina Teodoroiu și Gheorghe Mănoiu. Altfel, urmașii noștri ne vor cere socoteală că nu le-am lăsat crucea, ca armă, împotriva diabolicei secularizări! Și toți necredincioșii vor pieri, dar Eroii și Martirii României vor trăi în veșnicie!

(Sfârșit)

Lasă un comentariu