SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PRODUCĂTORII AGRICOLI - PROGRAMUL DE SPRIJIN PENTRU TOMATE CONTINUĂ

Distribuie pe:

La sfârșitul săptămânii trecute, în Ședință de Guvern, a fost adoptată Hotărârea privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate", pentru anul 2020.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt de 187.500 mii lei, reprezentând echivalentul în euro al sumei de 39.477 mii euro și se asigură din bugetul pe anul 2020. Cererea de înscriere în program și documentele aferente pot fi depuse /transmise la DAJ inclusiv prin fax, poștă sau în format electronic (prin e-mail), până în 15 mai a.c.

Potențiali beneficiari

Valoarea ajutorului de minimis este de maximum 3.000 euro/beneficiar/an. Pot beneficia de sprijin financiar producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008; precum și producătorii agricoli persoane juridice.

Condiții de eligibilitate

Solicitanții trebuie să îndeplinească, pentru a fi eligibili, o serie de criterii, cumulativ: să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program susținere tomate, anul 2020, beneficiar numărul .............., Direcția pentru Agricultură a Județului ........./ Municipiului București"; să obțină o producție de minimum 3 kg tomate/mp; să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere; să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor completat începând cu data înființării culturii; să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției.

Verificările se efectuează la începutul rodirii și înainte de începerea recoltării în vederea evaluării producției. Valorificarea recoltei se face până în 15 iunie a.c., inclusiv.

Documentele justificative, respectiv bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare, care atestă comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate, se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene până în 30 iunie 2020, inclusiv, precizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Lasă un comentariu