TÂRNĂVENIUL - LA TEMELIA INDUSTRIEI CHIMICE ROMÂNEȘTI (XVIII)

Distribuie pe:

Carbidul românesc, în termeni chimici carbură de calciu. Legenda unui oraș frumos și curat, armoniile de gând și faptă, cântec, culori și poezie, prin oamenii săi “CARBIDARII”, oameni frumoși, dârji și inteligenți, uniți și așezați într-o fabrică de poveste de pe malul Târnavei Mici, au existat cu atât mai mult cu cât reprezintă strălucit calitățile neamului nostru. Neosteniți, timp de 80 de ani, fideli și cu devotament, prezenți în fața cuptoarelor de carbid, la temperaturi amețitoare, cu masca pe figură, sticla de sifon și lapte antidot la picior, multe necazuri și suferințe. Împliniri pentru ei, oraș și pentru țară. În cinstea acestora, definitiv și pe nedrept uitați, pentru noi cei de azi dar și pentru generațiile viitoare, încerc să refac pe cât posibil și la cât de bine cunosc traseul și traiectoria unicii fabrici de Carbid din România, oameni și faptele lor, cu ani în urmă bine cunoscut în toată Europa, pe toate continentele astfel:

FABRICA DE CARBID. Prima șarjă de carbid s-a elaborat la începutul lunii octombrie 1918, în același an reușindu-se obținerea ceanamidei de calciu, important îngrășământ chimic pentru agricultură românească, total sub îndrumarea, conducerea și controlul specialiștilor societății “NITROGEN”. ULTERIOR conducerea uzinei a fost preluată de către specialiștii români astfel: Ing. Tomescu Petru șef uzină (1937-1949), Kollar Ioan tehnolog (1947-1949), șef de secție (1949-1953). Maiștrii: Benko Stefan (1923-1948), Endorfer Ioan (1946-1976), Hiriscau Victor (1947-1982), Nicoară Ghe. Șef sector (1953). Inginerii: Creangă Vasile șef sector (1953-1954), Sburlan Titus șef secție (1954-1957), Fără Ioan șef secție (1957-1959), Matcovici Zalman șef secție (1959-1965), Lazăr Vasile șef secție (1959-1961), Ludvig Richard șef de instalație (1959-1961), Sămărghițan Pompei șef de instalație (1963-1964), Schwartz Emeric șef secție (1965-1966), ms Dicher Iosif șef atelier (1972-1986), Rotaru Traian, Cernea Viorel, Păcuraru Mircea, Avram Vasile, șefi secție de schimb între 1973-1989, Bandea Ioan șef secție coordonator (1988-1990), Borcoman Mircea șef secție coordonator (1990-1991), Dragoș Emil șef atelier mecanic (1988-1991), Gyarmati Levente șef secție adjunct (1991).

MAIȘTRII (1949-1990): Dicher Iosif, Farkas Karol, Suciu Emil, Szabo Andrei, Mureșan Bazil, Rety Ernest, Marian Augustin, Udvar Alexandru, LECHINȚAN PETRU.

Ing. dr. CERGHIZAN VASILE tehnolog (1963-1967), șef instalație (1967), șef de secție coordonator (1973-1985). În cadrul Combinatului Chimic Târnăveni: ing. Șef producție (1971-1973), Director adjunct producție (1985-1990), Director producție carbid (1990-1991).

Se știe, în anul 1990 Combinatul Chimic Târnăveni a fost divizat în două societăți comerciale de sine stătătoare: BICAPA (Bicromat, produse anorganice) și CARBID-FOX (formiat de sodiu, acid formic și acid oxalic) cu următoarele structuri de conducere: BICAPA ing. Suciu Grigore dir. General, ing. dr. Cerghizan Vasile, dir. Producție carbid, Mandroiu Emil director producție săruri anorganice, Micsă Ioan director comercial, Barabula Maria contabil șef, Borcoman Ana director economic. CARBID-FOX: (1994-1996) Ing. Dr. Vasile Cerghizan manager general, Rotaru Traian manager producție, Dragoș Emil director comercial, Borcoman Ana dir. Economic, Bandea Ioan dir. Executiv, Ignat Sorin dir. Producție, Oltean Constantin dir. MEA - Numeroși maiștri pentru toate formațiile de lucru. Normal toate activitățile sub tutela managerului general ing. Dr. Vasile Cerghizan, unul dintre cei mai importanți și creativi ingineri chimiști contemporani, succesorul inginerilor Tomescu Petru, Matcovici Zalman, Lazăr Vasile, primul ing. Dr. în fabricația de carbid, “Cetățean de Onoare” al municipiului Târnăveni. Cel care a stabilit inițiative majore de cercetare și eficientizare a fabricației de carbid, mâinile sale au desenat modernizarea acestei fabrici abordând probleme tehnice de mare valoare:

* Pregătirea și utilizarea electrozilor modificați cu funcționare continuă utilizând pastă de electrozi tip Carbochim Cluj.

* Unele aspecte ale electrochimiei procesului chimizării și reacției carburii de calciu, studiu electrochimic al reacției oxidului de calciu în prezența carbonului (cox mangal antracit) și apoi din considerente economice numai cox.

* Date termodinamice și cinetice privind asocierea dintre cărbune și var ale electrotermiei specifice cuptoarelor de mare putere (cuptoarele IV, V, VI de carbid)

* Recuperarea căldurii gazelor cuptoarelor de carbid evacuate la coș, pentru termoficare și încălzire

* Valorificarea gazelor de monoxid de carbon prin înlocuirea gazului metan de la uscarea coxului cu monoxidul de carbon (CO). Recuperarea și valorificarea monoxidului de carbon, pentru fabricarea formiatului de sodiu, acidului formic și acidului oxalic.

Importanta contribuție la urbanizarea orașului, grădinițe, școli și activități culturale. În plan didactic, ca profesor la Colegiul Tehnic de chimie, a pregătit mulți elevi deveniți meseriași de bază în domeniul chimiei industriale. Toate acestea prin gândirea profundă, logică, inventivitate, multă muncă, patriotism sincer și activitate în echipă concretizate prin materiale palpabile. Un demn exemplu pentru cei care încearcă să-i urmeze exemplul, compas și busolă pentru cei care vor binele țării.

 

Lasă un comentariu