O CARTE NECESARĂ

Distribuie pe:

Activitatea științifică și didactică a domnului prof. univ. dr. ing. Vasile Boloș este binecunoscută, ea confundându-se cu existența Universității “Petru Maior”, prin cele patru decenii de muncă neîntreruptă în cadrul acestei universități, din care 13 ani de rectorat și 8 ani de prorectorat la cârma Universității, începând cu anul 1990, o perioadă dinamică, rodnică și propice în viața societății contemporane.

Monografiile de specialitate, manualele, cursurile universitare, numeroasele studii și articole de specialitate, brevete de invenții și cărțile publicate atestă activitatea de cercetare laborioasă și rodnică, după cum premiile și distincțiile obținute (Ordinul național “Pentru Merit” în grad de cavaler, Diploma de Onoare a Prefecturii Mureș și distincția “Fibula de la Suseni” în 2003, Medalia Universității “Petru Maior” în 2008 ș.a.) reprezintă recompense pe deplin meritate ale acestei activități meritorii. Considerând că “fiecare rezultat este contorizat în efort și renunțări”, Vasile Boloș crede că “un intelectual trebuie să se angajeze în viața cetății”.

Cartea Dialoguri asincrone (Editura Limes, 2020) inventariază o problematică de reală complexitate, continuând demersul publicistic documentar din cărțile anterioare, De Universitas, Mărturii de viață academică, Opinii și ecouri, Rostiri și scrieri, în care autorul își propune să ne ofere o imagine fidelă a aspirațiilor, frământărilor și preocupărilor sale. Cartea este structurată cronologic, cuprinzând articole publicate în presă, intervențiile avute, de regulă, în cadrul Consiliului Județean Mureș, dar nu numai, precum și o parte din corespondența purtată, sub diverse forme, în perioada 2016-2020, circumscriind o paletă foarte diversă de teme și subiecte dezbătute. Chiar dacă, așa cum mărturisește autorul, “multe dintre textele din prezentul volum au o importanță strict circumstanțială”, totuși, acestea “vor avea în timp o oarecare relevanță în formarea unei imagini a comunității mureșene din perioada de timp în care au fost scrise sau rostite”. Referindu-se la propriul demers publicistic, domnul Profesor Vasile Boloș consideră că “exercițiul exprimării scrise este unul pe care l-am practicat cu plăcere, considerând că acesta îmi oferă posibilitatea unei comunicări bine definite, clare și în care erorile și anumite stângăcii datorate emoției exprimării orale sunt în bună măsură atenuate”.

De asemenea, autorul precizează că acest volum își propune să ofere, “dintr-o perspectivă particulară, o imagine a societății românești la scara comunității mureșene, căreia îi aparțin de peste cinci decenii, într-o perioadă de timp plină de schimbări care va fi cu siguranță acoperită de «straturile» succesive de evenimente social-economice și politice care vor urma”.

Temele articolelor sunt de o mare diversitate, fie că e vorba despre “selecția candidaților”, despre “un concept pentru campania electorală”, despre “comunicarea cu cetățenii”, despre “frământările preelectorale”, despre “fariseismul electoral” sau despre implicare și despre respectul față de cetățeni. De pildă, atunci când vorbește despre fariseismul electoral, dl profesor Vasile Boloș se referă la acei candidați care pozează, în timpul alegerilor, ca “independenți”, pentru ca apoi, la terminarea alegerilor, ei să “îmbrace din nou tricoul partidului”, preluând obligațiile ce le revin, cu mențiunea că “partidul în cauză se poate deroba oricând de responsabilitatea promisiunilor asumate de candidatul în cauză, deoarece ele au fost făcute în numele unei persoane independente”.

Asumându-și, ca principii morale suverane, responsabilitatea, realismul și respectul față de ceilalți, autorul se definește pe sine ca”un om activ în planul ideilor și al acțiunilor și nu doar să fi o prezență formală într-o listă nominală a unui partid”, “un om care generează idei și fapte utile comunității”, un om “cu capacitatea de a înțelege prezentul și de a anticipa viitorul comunității tale” și care, prin tot ceea ce face, “poate să-i privească în ochi, fără nici cea mai mică reținere, pe cei pe care-i reprezintă”.

Dincolo de aspectele contextuale sau circumstanțiale de la care pornesc, articolele din cartea Dialoguri asincrone relevă statutul și pregnanța personalității autorului lor, oferind totodată o imagine semnificativă a comunității mureșene surprinse în adevărate instantanee expresive, cu încărcătură afectivă incontestabilă.

Lasă un comentariu