MARTIRUL, ÎMPĂRATUL ȘI... SUFLETELE CURATE

Distribuie pe:

* “Când veți curăța sufletele voastre, atunci vor străluci și se vor împărtăși de prezența lui Dumnezeu și de dumnezeiasca și cereasca Sa strălucire. Atunci, sufletele vor fi ca niște oglinzi curate, receptive la lumina dumnezeiască și vor putea primi și ele strălucire”.

***

* “Atunci când cuvântul lui Dumnezeu se înmulțea, s-a ridicat, după împăratul Nero, a doua prigoană împotriva creștinilor, din partea lui Domițian Cezarul, care a trimis pe ighemonul Sisinie în Galia să chinuiască pe creștini. Ajungând în cetatea Parisului, a poruncit atunci să fie chinuit Dionisie, cel mai înțelept și înverșunat creștin. Ighemonul îl întreabă pe Dionisie: Oare tu ești rău bătrân Dionisie, care, hulind pe zeii noștri, le răstorni toate slujbele lor și te împotrivești poruncii împăratului? A răspuns Sfântul Dionisie: «Cu toate că acum am trupul îmbătrânit, precum mă vezi, totuși credința mea înflorește ca tinerețea și mărturisirea mea întotdeauna va naște lui Iisus Hristos fii noi»“.

***

* Sfântul Dionisie Areopagitul a murit, prin tăierea capului, pentru credința puternică care o avea față de Mântuitorul Hristos, împreună cu doi buni prieteni: Rustic și Elefterie. Înainte de moarte se roagă astfel Dumnezeului Creator: “Dumnezeule, Dumnezeul meu, Care m-ai zidit și m-ai învățat veșnica Ta înțelepciune, Care mi-ai arătat tainele Tale și pretutindeni unde am mers, Tu cu mine ai fost, îți mulțumesc Ție de toate care le-ai făcut pentru mine, spre slava Sfântului Tău nume și pentru că ai cercetat bătrânețile mele cele ostenite, care de acum încetează să Te vadă pe Tine împreună cu prietenii mei; deci mă rog Ție, primește-mă împreună cu prietenii mei și milostiv fii acelora pe care i-ai câștigat cu Sângele tău, pe care i-ai făcut, prin a noastră slujire, prietenii Tăi; că a Ta este stăpânirea și puterea, împreună cu Tatăl și cu Sf. Duh, în vecii vecilor”. Amin.

DIONISIE AREOPAGITUL

A fost un bărbat atenian convertit de Apostolul Pavel în Areopagul Atenei, cf. Faptelor Apostolilor, 17, 34, și care a făcut parte din cei 70 de bărbați Apostolici. Sfântul Dionisie Areopagitul este un Părinte Apostolic, trăitor în secolele I-II, și este cel care a lăsat primele ierminii extinse ale Liturghiei Apostolilor și mărturii despre cele nouă ierarhii cerești. Tot lui i-au fost atribute și așa-zisele texte areopagitice. Întâlnim în istorie și numele de Pseudo-Dionisie Areopagitul; aceasta este un nume convențional dat unui scriitor creștin anonim din sec. V, care sub numele Sf. Dionisie Areopagitul a publicat două tratate despre subiecte teologice. Sfântul Pavel

l-a făcut episcop pe Dionisie, după ce acesta și-a lăsat soția și copiii pentru Domnul Hristos. Pleacă împreună în călătoriile misionare de la Ierusalim și Occident, în Galia (Franța de azi), unde au creștinat pe mulți barbari. A murit în anul 96, tăindu-i-se capul și lăsat pradă animalelor și păsărilor, dar trupul a fost salvat de niște creștini. Pomenire i se face pe 3 octombrie, ziua morții sale. Opera Sf. Dionisie este cunoscută în literatura de specialitate sub numele de Corpus areopagiticum. Cele mai cunoscute texte sunt împărțite în patru tratate: “Despre numele divine”, “Despre teologia mistică”, “Despre ierarhia cerească”, “Despre ierarhia bisericească”.

Autor de citate:                                                    

“Cunoașterea adevărată implică recunoașterea necunoașterii”.

“Iubirea de Dumnezeu este extatică, făcându-ne să ieșim din noi înșine”.

“Cu cât urcăm mai sus, cu atât sunt mai concentrate rațiunile celor văzute în cele inteligibile”.

P.S. George Washington (1732-1799) - Președintele S.U.A.: “Religia și morala sunt temelia binelui obștesc”.

Lasă un comentariu