CONVORBIRI LA “CUVÂNTUL LIBER” - NOUTĂȚI ÎN ORGANIGRAMA UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE “GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU-MUREȘ

Distribuie pe:

Interlocutor: conf. dr. Arina MODREA, director adjunct la Oficiul pentru Admitere din cadrul UMFST Târgu-Mureș

- Cu ce noutăți vine UMFST Târgu-Mureș în acest an deosebit/aparte din învățământ, privind admiterea pentru anul universitar 2020-2021?

- În plină criză, conducerea UMFST a trebuit să găsească și să se adapteze rapid la noua situație creată de existența virusului COVID-19. În acest sens, în primul rând, avem o noutate din punct de vedere organizatoric, și anume conducerea UMFST “George Emil Palade” din Târgu-Mureș a considerat necesară înființarea unui Oficiu de Admitere. Astfel, începând din acest an, acest oficiu, care se află direct sub conducerea domnului rector, prof. univ. dr. Leonard AZAMFIREI, funcționează în universitatea noastră.

- De cine este condus acest OAd?

- Oficiu pentru Admitere este condus de un director, în persoana doamnei director conf. dr. Anca Bacârea, doi directori adjuncți, reprezentați prin director adj. conf. dr. Emoke Horvath și subsemnata, director adj. conf. dr. Arina MODREA și un secretar - doamna Raluca Togan.

- Care sunt obiectivele ce și le propune OAd?

- Dintre obiectivele pe care ni le propunem, amintim: Organizarea admiterii pentru ciclul de studii de licență și masterat, în condiții optime; Redefinirea strategiei de promovare în mediul preuniversitar a programelor de studii din cadrul UMFST (în acord cu situația epidemiologică); Promovarea învățământului medical militar; Evaluarea rezultatelor obținute la finalul admiterii; Propuneri de evenimente care să crească adresabilitatea elevilor spre UMFST.

- Cum funcționează acest oficiu pentru admitere?

- Oficiul pentru Admitere (OAd) funcționează în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu-Mureș (UMFST) și își desfășoară activitatea în conformitate cu Carta Universității și cu prevederile Regulamentului. Este înființat pe durată nelimitată, fiind o structură organizatorică din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu-Mureș și subordonat Rectorului, conform organigramei UMFST G.E. Palade. Activitatea OAd se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, și a Ordinului MEC privind organizarea admiterii în învățământul superior, emis în fiecare an.

Misiunea Oficiului pentru admitere este recrutarea candidaților pentru admitere și organizarea procesului de admitere. OAd are drept obiective generale: organizarea Oficiului de Admitere, stabilirea unei strategii de lucru și implementarea acesteia. Obiectivele generale se vor realiza prin obiective specifice: Organizarea admiterii pentru ciclul de studii de licență și masterat, în condiții optime; Redefinirea strategiei de promovare în mediul preuniversitar a tuturor programelor de studii din cadrul UMFST G.E. Palade (în acord cu situația epidemiologică); Susținerea facultăților din cadrul UMFST G.E. Palade, în vederea promovării programelor lor de studii, în spațiul național și internațional; Promovarea învățământului medical militar - prin colaborare cu Centrele Militare Județene, cu celelalte structuri specifice; Evaluarea rezultatelor obținute la finalul admiterii, precum și propuneri de evenimente care să crească adresabilitatea elevilor spre UMFST “G.E. Palade”.

- Care este strategia de funcționare a oficiului pentru admitere?

- Strategia de funcționare a acestui oficiu pentru admitere se bazează pe respectarea unui plan de activități, conceput în corelație cu strategia instituțională, cu planul strategic și operațional al UMFST, propus de domnul rector.

- Admiterea absolvenților de liceu, fiind foarte aproape, cu ce veniți în întâmpinarea acestora, atât din perspectiva ofertei educaționale, cât și a informațiilor legate de admitere, pentru a le facilita accesul?

- Răspunsul la această întrebare are două părți și am să vă răspund pe rând la fiecare, astfel: Vizavi de oferta noastră, a UMFST “G. E. Palade” Târgu-Mureș, pentru anul universitar 2020-2021, aceasta este extrem de generoasă, acoperind în mare măsură nevoile oricărui absolvent, indiferent de profilul pe care îl finalizează la liceu. Ca urmare, avem un număr total de 2.505 locuri disponibile pentru admiterea din acest an, din acestea, locuri bugetare sunt 1.010, dintre care 3 pentru rromi, 141 pentru domenii prioritare de dezvoltare a României și 25 pentru absolvenții de licee situate în mediul rural, 15 locuri pentru medicina militară, un număr de 635 de locuri finanțate din bugetul universității, 845 de locuri cu taxă. Avem și locuri alocate pentru românii de pretutindeni, cu domiciliul stabil în alte state (membre sau non-membre UE) - Studii de licență - 40 locuri, dintre care: Fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă - 30 locuri; Fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă - 10 locuri. Acest număr de locuri acoperă toate cele șapte facultăți ale UMFST. Pentru partea a doua a răspunsului la întrebarea pusă de dumneavoastră, am încercat să ne adaptam erei digitale și, totodată, să ne conformăm cât mai mult dorințelor absolvenților, deci de a furniza informațiile prin mijloacele electronice. Astfel, am creat un site special pentru admitere (https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=ADMITERE%40UMFST)  și alte link-uri necesare pentru a include complet pachetul de informații necesare și utile unui candidat. În acest sens, Oficiul pentru Admitere (OAd) al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu-Mureș poate să pună la dispoziție link-urile cu informații pe site-ul universității.

- Ce le transmiteți tinerilor absolvenți?

- Mesajul meu este unul simplu, și anume, sănătate și succes la Bacalaureat și nu uitați motto-ul UMFST “G. E. Palade” din Târgu-Mureș: “E PLURIBUS UNUM” (“Dintre multe, una”). Vă așteptăm cu drag să fiți studenții noștri!

Lasă un comentariu