CUM SE ÎNGRIJEȘTE CREȘTINUL DE SĂNĂTATEA TRUPULUI SĂU

Distribuie pe:

Creștinul se îngrijește de sănătatea trupului său prin:

1. Hrana potrivită și cumpătată, căci omul mănâncă pentru a trăi și nu trăiește pentru a mânca,

2. Îmbrăcămintea trebuitoare pentru înfățișarea cuvioasă și pentru ocrotirea trupului și schimbările vremii,

3. Locuința sănătoasă, pentru cuvenita odihnă și adăpostire,

4. Curățenie în îmbrăcăminte și locuință, precum și curățenia trupului,

5. Muncă și exerciții trupești, care întăresc puterile și-l mențin pe om în bună stare sufletească. Pentru că a trăi înseamnă a munci. Fiecare creștin să aleagă cu multă chibzuință și să se pregătească cu îngrijire pentru o anumită muncă, după puterile sale,

6. Vindecarea sănătății zdruncinate de boli. Creștinul privește bolile: sau ca pedepse meritate pentru păcat și mijloace pentru pocăință sau ca mijloace pentru întărire în virtute, sau ca prilejuri pentru arătarea puterii lui Dumnezeu și se roagă Lui să-i aducă ușurare și vindecare. “Fiule! În boala ta nu fii nebăgător de seamă, ci te roagă Domnului și El te va tămădui”. (Int. Sir. 38,9) Datoria creștinului este să ceară și ajutorul medicului și să folosească medicamentele arătate de el “Cinstește pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că și pe el l-a făcut Domnul... Domnul a zidit din pământ leacurile și omul înțe-lept nu se va scârbi de ele”. (Int. Sir. 38,1,4),

7. Odihna. Datoria muncii cere și odihnă pentru reîmprospătarea puterilor și susținerea sănătății. Timpul de odihnă: duminicile și zilele de sărbători când creștinul participă la Sfânta Liturghie și la ascultarea cuvântului dumnezeiesc, se odihnește și își reface puterile meditând la cuvântul lui Dumnezeu și făcând fapte bune față de aproapele.

 

Lasă un comentariu