CINSTIRE MAICII DOMNULUI!

Distribuie pe:

* “La Nicula colo-n deal/ În frumosul nostru ARDEAL,/ În mijlocul codrului/ Șade Maica Domnului // Șade Maica și așteaptă/ Căci spre mila ei se-ndreaptă,/ Tot poporul credincios/ Și cu trenul și pe jos. // Vin cu toții tot cântând/ Pe Preasfânta lăudând,/ Vin să-i spună Maicii Sfinte/ Ce necaz le stă înainte. // Vin să-i ceară ajutor,/ Pentru tot necazul lor,/ Vin să-i facă prăznuire/ La cinstita Adormire. // Iar Preasfânta, ca o Mamă/ Tot suspinul îl înseamnă/ Și-L roagă cu glas duios,/ Pe iubitul Fiu Hristos. // Pe români să-i izbăvească/ De ispita diavolească,/ De foamete și război,/ De cutremur și nevoi”.

***

* “Prea Sfântă Maică și Fecioară/ Nădejdea sufletului meu/ Tu ești a mea mijlocitoare/ La milostivul Dumnezeu.// De n-ar avea la ceruri lumea/ Rudenie de pe pământ/ Atunci ar fi pustie viața/ Asemenea unui mormânt.// De nu erai tu primăvară/ A veacului înțelenit/ Ar fi rămas de-a pururi iarnă/ Și soarele n-ar fi zâmbit. // De n-ai fi revărsat tu zorii/ Peste pământul adormit/ Atuncea umbra cea de moarte/ Ar fi rămas fără sfârșit. // Dar astăzi, Preacurată Maică/ Când toți ne-am abătut la rău/ De nu te vei ruga fierbinte/ Ne părăsește Fiul tău.// Trimite semn de pocăință/ Poporului nedumerit/ Și adu iarăși la credință/ Pe românii rătăciți. // Dezleagă, Preacurată Maică/ Cătușele celor robiți/ Și dăruiește-le răbdare/ Românilor năpăstuiți”.

***

* “Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi, păcătoșii și nevrednicii robii tăi, trândăvirea, uitarea, necunoștința, nerecunoștința, lenevirea și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase și sufletele cele întinate și de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia poftelor noastre și ne ajută că neputincioși suntem. Ferește-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele rele, din noapte și din zi și ne izbăvește de ele. Că preabinecuvântat și preamărit este numele tău cel sfânt, în cer și pe pământ, în vecii vecilor!” Amin.

P.S. “În ziua aceasta (15 august, Adormirea Maicii Domnului) închinată Maicii Domnului, voi, femei ca și ea, voi, tinere mame și bunici, fiți voi mai blânde, mai drepte, mai milostive și mai râvnitoare spre bine. Fără frumusețea iubirii, viața e silnică, schiloadă și stearpă. Vărsați voi peste suflete mireasma dulce a iubirii. Peste răni ce se deschid, vărsați balsamul dragostei de om... Râvna voastră să fie imn de slavă! Jertfa voastră să fie cântec de mărire! Devotamentul vostru să fie altar de dăruire! Toate să le învățați de la Maica Domnului. Și să strigați: Fii lăudată, Maică Maria, în vecii vecilor, Amin!”

 

Lasă un comentariu