DIN ANUL ȘCOLAR 2020-2021, UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT-PILOT, EXPERIMENTALE ȘI DE APLICAȚIE

Distribuie pe:

În sistemul de învățământ preuniversitar vor funcționa, începând cu anul școlar 2020-2021, unități de învățământ cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație. Acestea vor avea rolul de a pune în aplicare și de a evalua proiecte de cercetare educațională, noi modele curriculare și de carieră didactică, în vederea fundamentării de politici publice la nivel național.

Decizia, adoptată în cursul săptămânii trecute în ședința Guvernului, face posibilă pilotarea politicilor publice cu impact real în domeniul educațional. Hotărârea de Guvern va facilita implementarea obiectivelor strategice ale proiectului România Educată, perceput de către societate ca prioritate critică, cu alte cuvinte, pilotarea unui nou model centrat pe oferta curriculară a fiecărei școli-pilot în parte, în acord cu valorile, profilul absolventului, competențele-cheie și ariile de învățare, definite de Ministerul Educației și Cercetării.

Pentru anul școlar 2020-2021, lista unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa ca unități-pilot, experimentale și de aplicație se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării, până cel târziu la 15 august 2020. De asemenea, Ministerul Educației și Cercetării va aproba metodologia de înființare și funcționare a unităților-pilot, experimentale și de aplicație. În cadrul acesteia sunt incluse șapte componente: modalitatea prin care unitățile de învățământ preuniversitar

pot solicita dobândirea acestui statut; criteriile de selecție; modelele curriculare și de carieră didactică; structura de personal și modalitățile de organizare a normei de muncă pentru personalul didactic și nedidactic; mecanismele de finanțare; mecanismul de monitorizare și evaluare; alte reglementări necesare înființării și funcționării, inclusiv Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație (până la data de 1 august 2020), informează Ministerul Educației și Cercetării. (L.O.)

 

Lasă un comentariu