IN MEMORIAM IOAN RANCA (1932-2020) (V) DR. IOAN RANCA - O PERSONALITATE A ARHIVISTICII ROMÂNEȘTI

Distribuie pe:

Rodnica activitate de punere în valoare științifică a documentelor s-a concretizat în publicarea a aproape 100 de articole, studii și lucrări, de istorie și arhivistică. Ioan Ranca a fost un colaborator constant al Revistei arhivelor, făcând parte din Colegiul de redacție al publicației respective, timp de mai mulți ani. Din totalul lucrărilor și studiilor publicate, aproape o treime au apărut în Revista arhivelor și la Editura Arhivelor Naționale. O parte din studiile sale au fost publicate în revistele: Studii, Revue Roumaine d'Historie, Apulum și în rubrica “Arhiva”, din cuprinsul revistei de cultură “Vatra”.

Aceeași statornică și benefică colaborare a avut-o și o are, Ioan Ranca, cu presa locală din zonă, îndeosebi cu ziarul Cuvântul liber din Tg. Mureș. De remarcat faptul că sutele de articole de popularizare apărute în mass-media locală, purtând semnătura lui Ioan Ranca, au aceeași temeinică documentare și rigurozitate, fiind deosebit de apreciate și de solicitate de către publicul cititor. Prezentând pe larg, modul de desfășurare a marcării a 75 de ani de viață a lui Ioan Ranca, cotidianul mureșean Cuvântul liber, din data de 22 februarie 2007, informează cititorii despre personalitatea celui sărbătorit, într-un articol purtând semnătura redactorului șef, Lazăr Lădariu, în care, printre altele, se menționează: “Un moment impresionant l-a constituit omagierea unui om-model de arhivist și istoric, neobositul dr. Ioan Ranca, cel care, timp de cinci decenii, a fost în slujba arhivelor și s-a remarcat prin dăruire profesională, muncă asiduă de cercetare istorică și supraveghere atentă a valorosului fond arhivistic. Dr. Ioan Ranca, prin dăruirea și priceperea sa, este cel care menține și astăzi nestinsă candela adevărului din documentele de arhivă, contribuind indiscutabil la a lăsa posterității, celor ce astăzi vorbesc de integrarea europeană, documente autentice și pagini de istorie, rezultat al cercetărilor sale minuțioase, în țară și peste graniță. (...) Despre toate aceste merite s-a vorbit ieri, prieteni de o viață încununând cu rara floare a recunoștinței o carieră încă neîntreruptă, urându-i omului, arhivistului, istoricului și colaboratorului nostru.” De peste 40 de ani, Dr. Ioan Ranca este un colaborator apropiat al Postului de Radio Târgu-Mureș, în toți acești ani fiind prezent pe lungimile de undă ale postului amintit cu medalionae, evocări, interviuri pe teme de istorie locală și națională.

Dr. Ioan Ranca este recunoscut și apreciat ca un foarte bun organizator a numeroase sesiuni de comunicări, simpozioane, colocvii, dezbateri și expoziții: În același timp, Ioan Ranca a participat la numeroase asemenea manifestări științifice și culturale care au avut loc la București, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Iași, Deva, Arad, Zalău, Drobeta-Turnu Severin, Sf. Gheorghe, Miercurea-Ciuc, Reghin, Târnăveni, Gheorgheni ș.a. Prezența constantă în viața științifică și publicistică locală, regională și națională a Dr. Ioan Ranca a contribuit la creșterea prestigiului său de istoric, arhivist și publicist. Timp de mai mulți ani, a fost președinte al Secției județene Mureș a Societății de Științe Istorice, având o colaborare foarte bună cu Muzeul Județean de Istorie Mureș, cu Biblioteca Județeană, și cu celelalte instituții de cultură din județul Mureș, dar și din majoritatea județelor ardelene. Dr. Ioan Ranca este unanim apreciat pentru sprijinul acordat cercetărilor științifice locale, fiind considerat “un adevărat mecena pentru tinerii istorici târgmureșeni”, care au avut și au de învățat din sfaturile sale oferite cu nedisimulată generozitate și cu modestia omului cultivat.

(Va urma)

Lasă un comentariu