CENTRUL EUROPEAN DE STUDII COVASNA-HARGHITA - SESIUNEA NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE “ROMÂNII DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI. ISTORIE, CULTURĂ, CIVILIZAȚIE” (I)

Distribuie pe:

Ediția a XXVI-a, Izvoru Mureșului, 25-26 septembrie 2020

De peste un sfert de veac, județele Covasna și Harghita au devenit gazde primitoare ale unei manifestări științifice de larg ecou în spațiul românesc: Sesiune națională de comunicări științifice Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizație. Evenimente de înaltă ținută științifică, cu caracter multidisciplinar, “cu un coeficient crescut de noutate și valoare adăugată”, edițiile anterioare ale Sesiunii naționale de comunicări științifice Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizație, împreună cu manifestările cultural-științifice organizate în cadrul Zilelor Andrei Șaguna, Zilelor Miron Cristea ș.a., au înscris zona Covasna-Harghita, după cum afirma prof. univ. dr. Ioan Opriș, “între centrele intelectuale de rang național”. De-a lungul timpului, a participat la aceste manifestări “un puternic corp” de oameni de știință și specialiști, personalități științifice de prestigiu, cercetători remarcabili de la Academia Română și din zonă, cadre didactice universitare și locale din învățământul preuniversitar, arhiviști, sociologi, personalități clericale, muzeografi și etnologi de prestigiu. La cele 25 de ediții, au fost lansate numeroase anuare, reviste și peste 370 de cărți, reprezentând cele mai recente apariții editoriale ale participanților la sesiunile științifice sau ale altor autori de certă valoare în domeniile puse în dezbatere: istorie națională și locală, sociologie, etnografie și folclor, demografie, arhivistică, teologie, literatură și publicistică. Cu sprijinul și sub egida Episcopiei, al unor instituții academice din întreg spațiul românesc și al instituțiilor și asociațiilor de cultură din cele două județe, în ultimul sfert de veac, s-au întreprins cercetări interdisciplinare asupra istoriei, culturii și spiritualității românilor din Arcul Intracarpatic. Toate aceste cercetări nu ar fi fost posibile fără solidaritatea ziditoare a specialiștilor din întreaga țară. Numai la cele 25 de ediții ale Sesiunii Naționale de comunicări științifice Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizație au participat peste 2.000 de cercetători din domeniul arheologiei, istoriei, etnografiei, teologiei, sociologiei, demografiei, culturii ș.a. Comunicările, studiile, rapoartele de cercetare, recenziile prezentate, cu aceste ocazii, au fost valorificate științific, prin publicarea lor în cele 16 numere ale anuarului Angvstia, publicație editată de Centrul Ecleziastic de Documentare “Mitropolit Nicolae Colan”, împreună cu Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni (în perioada 1996-2014) și în cele șase ediții ale anuarului românilor din sud-estul Transilvaniei Acta Carpatica, publicație editată de Centrul European de Studii Covasna-Harghita, din subordinea Academiei Române, împreună cu Asociația Ștefadina din București, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României, cât și în peste 250 de volume de specialitate, apărute la editurile Eurocarpatica, Grai Românesc și la celelalte edituri partenere, însumând peste 30.000 de pagini. Un număr de 17 din aceste volume au apărut cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României, în cadrul proiectului “Promovarea identității culturale românești din sud-estul Transilvaniei prin lucrări reprezentative”.

Ediția a XXVI-a a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizație s-a desfășurat la Complexul Național Sportiv Izvoru Mureșului, jud. Harghita, în zilele de 25-26 septembrie 2020, în organizarea Centrului European de Studii Covasna-Harghita (CESCH), a Centrului Ecleziastic de Documentare “Mitropolit Nicolae Colan” (CEDMNC) din subordinea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei și a Asociației Ștefadina din București, a Institutului de Cercetări Socio-Umane (ICSU) “Gheorghe Șincai” din Tg. Mureș, a Centrului European în Probleme Etnice (CEPEAR) din subordinea Academiei Române, și parteneriatul devenit tradițional cu Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni (MNCR) și Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM).

Este a doua ediție a sesiunii, când această importantă manifestare s-a desfășurat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României. Este prima oară când lucrările sesiunii s-au desfășurat cu respectarea măsurilor impuse de starea de alertă.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a transmis participanților un cuvânt de binecuvântare, împreună cu frumoase cuvinte de apreciere și mulțumire pentru organizatori, respectiv pentru toți cei care s-au implicat în organizarea și desfășurarea sesiunii

La rândul lor, domnul Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale, fiu al meleagurilor harghitene și prefectul județului Harghita, Ioan Proca, în numele Instituției Prefectului - Județul Harghita, au apreciat în mod deosebit faptul că, prin strădaniile organizatorilor, cele 25 de ediții ale Sesiunii s-au impus în calendarul manifestărilor culturale și științifice din cadrul județelor Covasna și Harghita, ca unul din cele mai importante proiecte care promovează istoria, cultura și spiritualitatea românească din Arcul Intracarpatic.

În deschiderea sesiunii, a fost prezentată Biblioteca virtuală “Eurocarpatica” a Centrului European de Studii Covasna-Harghita, realizată de SC Ștefadina SRL București, cu sprijinul financiar al Secretariatului General al Guvernului. Este prima parte din proiectului “Recuperarea și punerea în circuitul public a documentelor referitoare la istoria, cultura și spiritualitatea românilor din județelor Covasna și Harghita”, proiect care va continua anul acesta cu inventarierea unui număr de 4.000 volume din Biblioteca Centrului Nicolae Colan și scanarea unui număr de 27 de publicații în limba română, apărute în fostele județe Ciuc, Odorhei și Treiscaune, astăzi județele Covasna și Harghita, în perioada interbelică.

Cu acest prilej, a fost vernisată expoziția foto-documentară Românii din fostele scaune secuiești și Marea Unire, expoziție organizată de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, cu sprijinul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în Programul “Centenarul Marii Uniri”

În încheierea acestui prim segment din programul sesiunii, a fost vizionat filmul documentar “Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizație”, din arhiva video a Centrului Ecleziastic de Documentare “Mitropolit Nicolae Colan”.

Biroul de presă al Centrului European de Studii Covasna-Harghita

(Va urma)

 

Lasă un comentariu