ÎN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI INOVARE PENTRU PERIOADA 2015-2020, PESTE 407 MILIOANE LEI PENTRU BUGETELE COMPETIȚIILOR AFLATE ÎN DERULARE SAU FINALIZATE

Distribuie pe:

La începutul lunii octombrie, Ministerul Educației și Cercetării a suplimentat cu peste 407 milioane lei bugetele pentru competițiile aflate în derulare sau finalizate. Astfel, a fost emis ordinul privind modificarea și completarea anexei la Ordinul de Ministru nr. 3.333/25.02.2020 privind repartizarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare pentru anul 2020, în vederea finanțării programelor și subprogramelor componente ale Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare, pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III). Actul normativ prevede alocarea de credite bugetare și de angajament în vederea lansării de noi competiții în anul 2020, precum și pentru suplimentarea bugetelor pentru competiții aflate în derulare sau finalizate în cadrul PNCDI III.

Coordonarea, din punct de vedere administrativ, a programelor și subprogramelor din Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare este asigurată de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Educației și Cercetării.

Bugetul de proiecte a fost majorat pentru: Programul 1 - subprogramul 1.1 Resurse umane, cu suma de 34.633.675 lei, distribuită pentru:

Premierea rezultatelor cercetării - articole: +14.000.000 lei; Premierea rezultatelor cercetării - brevete: +1.500.000 lei; Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE): +19.133.675 lei; Programul 2, Proiect experimental demonstrativ (PED), s-a majorat cu suma de 130.327.174 lei; Programul 3 s-a majorat cu suma de 25.000.000 lei, distribuită astfel: Subprogramul 3.1 Bilateral/multilateral: +1.000.000 lei (AUF-FR); Subprogramul 3.5 Alte inițiative și programe europene și internaționale: + 9.000.000 lei (EUREKA); Subprogramul 3.6 Suport: +15.000.000 lei (Premierea participării la Orizont 2020); Programul 4, Proiecte de cercetare exploratorie (PCE), s-a majorat cu suma de 200.000.000 lei: Programul 5 s-a majorat cu suma de 18.000.000 lei, distribuită pentru: Subprogramul 5.1: + 6.000.000 lei (ELI-RO); Subprogramul 5.2: +12.000.000 lei (FAIR-RO), informează Ministerul Educației și Cercetării.

Lasă un comentariu