NU VOR REUȘI, ORICÂT S-AR STRĂDUI

Distribuie pe:

De mai multă vreme încoace, am constatat, cu surprindere, că pe paginile de socializare s-au intensificat atacurile asupra Bisericii Ortodoxe Române. Aceste atacuri se fac în diferite forme: caricaturi, fotografii comentate, fotomontaje trucate, bancuri și altele. Discutând despre acest aspect cu preoți și teologi, ei au fost de părere că este vorba de o strategie de distrugere a religiilor și, conform Noii Ordini Mondiale, care se vrea a se instaura, religiile vor fi în viitor înlocuite cu o religie unică, pe întregul glob pământesc. În mod evident, ținta este tineretul, mai ușor de influențat și manevrat. Dar pentru a înțelege ce se întâmplă în jurul nostru, în privința religiei, să ne amintim din Vechiul Testament, întâlnirea lui Moise cu Dumnezeu, pe muntele Sinai. Pe lângă cele 10 porunci, Dumnezeu i-a dat toate detaliile pentru a construi o biserică, cum și cu ce să fie dotată, cum să decurgă slujbele și rugăciunile închinate Domnului. Să înțelegem, deci, că biserica a fost creeată de Dumnezeu. Chiar dacă Moise s-a scuzat prin faptul că el nu are în poporul său oameni care să se priceapă la atâtea lucruri pe care le dorește El, Dumnezeu l-a liniștit spunându-i că îi va înzestra pe oameni cu har și vor înfăptui tot ceea ce trebuie să înfăptuiască, cu multă pricepere. Așa a și fost. Apoi, după mult timp, oamenii au creat noi religii, noi ritualuri. Acestea nu au fost create de Dumnezeu, au fost create de oameni. Pentru a se înțelege mai bine fenomenul, voi face referire la cartea intitulată “Pelerinul român”, având autor pe diaconul Gheorghe Băbuț, carte apărută la Editura “Pelerinul român” din Oradea, în anul 2010. Pe prima copertă avem un montaj de 10 fotografii ale mănăstirilor, precizând și perioada în care au fost ridicate: Mănăstirea Voroneț - 1488; Mănăstirea Putna - 1466 - 1469; Mănăstirea Neamț - 1375 -1391; Mănăstirea Sihăstria - 1655; Mănăstirea Tismana - 1377 - 1378; Biserica cu Lună, Oradea - 1784; Mănăstirea Portărița - 1993; Mănăstirea Rohia - 1925; Mănăstirea Feredeu, Șiria - 1660; Mănăstirea Bixad - 1698. Cartea este plină de învățături pentru omul creștin ortodox, pe parcursul a 352 de pagini, în 54 de capitole. Pe ultima pagină avem în grafică un arbore. Este o reprezentare grafică a religiei orodoxe, creată de Dumnezeu. Aici sunt trecute o serie de date importante pentru biserică: anul 51 - Sinodul Apostolic; 325 - I Niceea; 381 - II Constantinopol; 431 - III Efes; 451 - IV Calcedon; 553 - V Constantinopol; 680 - VI Constantinopol; Acestea reprezintă sinoadele ecumenice. Apoi 787 - VII Niceea; 842 - Stabilirea Praznicului; 988 - Încreștinarea Rusiei. Apar apoi religii create de om. Prin Marea Schismă se creează Biserica Romano-Catolică în anul 1054. Apoi: 1517 - începutul reformei; 1524 - luteranii; 1534 - anglicanii; 1560 - prezbiterienii; 1596 - biserica greco-catolică; 1600 - congregaționiștii; 1606 - babtiștii; 1647 - cvecherii; 1739 - biserica episcopală metodistă; 1780 - adventiștii de ziua a 7-a; 1800 - frații în Hristos; 1817 - studiștii; 1827 - ucenicii lui Hristos; 1830 - mormonii; 1831 - adventiștii; 1865 - armata mântuirii; 1870 - vechii catolici; 1879 - știința creștină; 1880 - martorii lui Iehova; 1895 - menoniții; 1895 - nazarinenii; 1901 - penticostalii; 1922 - renascentiștii; 1925 - sectele creștine; 1921 - autocefalia răscolnicilor; 1992 - patriarhatul de la Kiev.

“Eu sunt Viața cea Adevărată și Tatăl Meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roade în mine, El o taie. Dacă cineva nu rămâne în Mine, se aruncă afară ca și mlădița și se usucă (In. 15: 1-6)...Biserica se numea Ecclesiastiki Ortodoxi Catoliki - Biserica Ortodoxă Catolică. Copacul verde este Biserica Ortodoxă, partea uscată a copacului sunt cele întemeiate de oameni.

Lipiți-vă de copacul verde, dacă vreți Raiul. Reveniți la ortodoxia celor 7 Sinoade Ecumenice. Iisus Hristos se naște în anul 750 de la întemeierea Romei, anul 4 î.e.n., anul 5508 de la Adam, anul 1 al erei creștine, în 25 decembrie, și împarte istoria în două, trăiește până în anul 34, vineri, orele 15, luna aprilie (Nissan) 14, când moare”.

Lasă un comentariu