ZILE LIBERE PENTRU PĂRINȚI, NUMAI DUPĂ EPUIZAREA OPȚIUNILOR PRIVIND TELEMUNCA SAU MUNCA LA DOMICILIU!

În ședința din 23 octombrie 2020, Guvernul a aprobat completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți, în vederea supravegherii copiilor, și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor, în contextul situației epidemiologice, determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

„Noul act normativ stabilește că, în situația în care activitatea didactică în unitățile de învățământ, inclusiv în cele de educație antepreșcolară și preșcolară, se desfășoară în scenariile 2 și 3, respectiv prezența prin rotație la școală sau exclusiv online, numărul zilelor libere se acordă în funcție de perioada prevăzută de hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență.

Măsura se aplică și pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere unul sau mai mulți copii școlarizați, cu boli cronice, pentru care medicul de familie și (sau) medicul specialist au emis adeverințe pentru realizarea educației la distanță, în contextul pandemic actual.

În acest caz, părintele va depune la angajator, pe lângă cererea de acordare a zilelor libere, copia certificatului de naș-tere a copilului și declarația pe proprie răspundere a celuilalt părinte că nu a beneficiat de zile libere potrivit ordonanței de urgență, precum și o copie a adeverinței eliberate de medicul de familie sau de medicul specialist.

Totodată, Guvernul a hotărât că, pentru situațiile în care s-a stabilit aplicarea scenariului 2 sau 3, zilele libere plătite pentru părinți (cu 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut) se acordă numai după epuizarea opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității prin telemuncă sau muncă la domiciliu.

Actul normativ clarifică și prevederea din Ordonanța de Urgență nr. 132/2020 referitoare la sprijinul de 2.500 de lei acordat pentru salariații care au lucrat în telemuncă în perioada stării de urgență.

Astfel, ordonanța de urgență adoptată stabilește că doar angajatorii care și-au îndeplinit obligațiile legale de modificare a raportului de muncă al salariatului și au transmis datele în registrul electronic de evidență a salariaților REVISAL vor putea obține suma acordată pentru salariații care au lucrat în telemuncă", precizează Ministerul Muncii și Protecției Sociale, într-un comunicat de presă.

 

Lasă un comentariu