DE LA 1 DECEMBRIE, ASIGURAȚII ÎȘI POT FACE ANALIZE MEDICALE ORIUNDE ÎN ROMÂNIA!

În ședința de luni, 23 noiembrie 2020, Guvernul a adoptat o hotărâre conform căreia, începând cu data de 1 decembrie 2020, asigurații pot beneficia de analize de laborator și investigații medicale paraclinice, pe întreg teritoriul României, fără a mai condiționa acordarea acestor servicii doar de către furnizorii de servicii medicale paraclinice care se află în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află în contract și medicul care a emis biletul de trimitere.

Astfel, în baza unui bilet de trimitere eliberat de medici aflați în relație contractuală cu oricare dintre casele de asigurări de sănătate, asiguratul poate beneficia de investigații paraclinice la orice furnizor din țară.

“Furnizorii de servicii paraclinice care au încheiate două contracte, respectiv cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială își au sediul lucrativ, dar și cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești vor rămâne în relație contractuală cu o singură casă de asigurări de sănătate pentru care vor opta. Astfel, va fi redusă birocrația din sistem, prin eliminarea evidențelor distincte și a raportărilor lunare ale serviciilor prestate către cele două case.

Această reglementare este necesară pentru a facilita accesul asiguraților la investigațiile paraclinice recomandate de medicii specialiști. Sperăm ca, în scurt timp, să asigurăm același regim de utilizare și pentru prescripțiile medicale, astfel încât medicamentele prescrise să poată fi eliberate de orice farmacie de pe teritoriul țării. Și acest proiect este în curs de finalizare, însă va fi necesară o perioadă de testare pentru a ne asigura că, odată implementat, va funcționa fără sincope.

Vă reamintim că printre documentele a căror valabilitate a fost prelungită până la data de 31 decembrie 2020 se numără și biletele de trimitere pentru specialitățile paraclinice.

De asemenea, pentru a facilita accesul la servicii medicale paraclinice, acordate în ambulatoriul de specialitate, necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu boli oncologice, diabet zaharat, cu boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice și boli cerebrovasculare a fost reglementată decontarea acestor investigații la nivelul valorii realizate.

Investigațiile paraclinice sunt recomandate de către medicul specialist, care poate decide, după caz, realizarea investigațiilor în regim de urgență sau emiterea unui bilet de trimitere în baza căruia pacientul se va adresa unui furnizor de servicii medicale paraclinice”, precizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate, într-un comunicat de presă. (L.P.)

 

Lasă un comentariu