171 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI MIHAI EMINESCU

Distribuie pe:

“Bucovina - baștina mea de glie și de auroră, de piatră și de azur, de otavă și de stele - este teritoriul istoric al celui de-al doilea descălecat al neamului, tărâmul întemeierii noastre în spirit, prin sublimul voievod al logosului național, Mihai Eminescu. Aerul natural al înrudirii primordiale, al deoființimii cu el îl păstrează munții, obcinile, colnicele, izvoarele, zăvoaiele…

Zodia Luceafărului este, pentru noi, românii, configurația stelară de grație, însemnul creației autentice, adânc trăite și dumnezeiește inspirate. Mirul eminescian, izvorât din potirul genetic al neamului, curge ca o binecuvântare, într-o măsură mai mare sau mai mică, peste viața fiecărui slujitor al condeiului”. (Mircea LUTIC)

 

LEGĂMÂNT

Lui Mihai Eminescu

 

Știu: cândva, la miez de noapte,

Ori la răsărit de Soare,

Stinge-mi-s-or ochii mie

Tot deasupra cărții Sale.

Am s-ajung atunce, poate,

La mijlocul ei aproape.

Ci să nu închideți cartea

Ca pe recile-mi pleoape.

S-o lăsați așa, deschisă,

Ca băiatul meu ori fata

Să citească mai departe

Ce n-a reușit nici tata.

Iar de n-au s-auză dânșii

Al străvechii slove bucium,

Așezați-mi-o ca o pernă

Cu toți codrii ei în zbucium.

GRIGORE VIERU (Libertatea Cuvântului”, Cernăuți)

 

 

Lasă un comentariu