FERMIERII, SCUTIȚI DE PLATA IMPOZITELOR PE TERENURILE AGRICOLE

Distribuie pe:

Aflăm de la “agrointeligența” că fermierii pot fi scutiți de plata impozitelor pentru terenurile agricole. La data de 28 ianuarie a.c., prin Ordinul lansat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în baza Legii 566 din anul 2004, cu modificări și completări ulterioare, s-au stabilit modalitățile și criteriile prin care membrii cooperatori și cooperativele agricole pot beneficia de scutiri de la plata impozitelor pe terenuri, în caz că au comercializat minim 50% din producția anului precedent. De asemenea, nu se datorează impozit din partea membrilor cooperatori și cooperativelor agricole care prestează servicii către membrii cooperatori. Terenurile vizate sunt cele aflate în patrimoniul cooperativelor agricole, ale membrilor cooperatori, ale persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, conform O.U.G. 44 din 2008, cu modificări și completări ulterioare prin Legea 182 din 2016. Conform Ordonanței, terenurile vizate sunt: terenurile agricole productive, arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantațiile de hamei, duzi, plantele ornamentale, pajiștile permanente, serele, solariile, răsadnițele și altele, pe care se  obțin produse agricole; terenuri cu amenajament forestier; terenuri ocupate cu construcții și instalații agrozootehnice, amenajări piscicole, îmbunătățiri funciare, platforme și spații de depozitare în interes agricol; orice alte terenuri utilizate în interes agricol și prestări de servicii către membrii cooperatori. Pentru a beneficia de scutiri de la plata impozitelor, membrii cooperatori trebuie să depună o cerere la organele fiscale locale și să justifice că în anul fiscal precedent au livrat minim 50% din producție către sau prin cooperativa agricolă. Pe lângă cerere, documentele justificative care trebuie anexate sunt: adeverință de la cooperativă, care să ateste calitatea de membru, cantitățile de produse vândute prin sau către cooperativă, în anul precedent, și inventarul bunurilor declarate de membru, care fac obiectul scutirilor; declarație pe propria răspundere din care să rezulte totalul producției agricole comercializate în anul anterior, cantitățile valorificate, prin sau către cooperativă, și lista bunurilor cu destinație agricolă care fac obiectul scutirilor. Cererile se depun, anual, până la data de 31 martie.

Lasă un comentariu