DASCĂLI MUREȘENI POP FOARCOȘ DORINA

Distribuie pe:

“Ulița copilăriei” sale, Sângeorgiu de Mureș, unde omenia și dragostea de aproape erau supreme, este locul unde Dorina Pop Foarcoș a devenit ceea ce este astăzi, dăscăliță.

A venit ca o mare bucurie, în a doua zi a lunii mai, din anul 1974, în brațele părinților săi, Iosif și Maria, oameni simpli și harnici, tatăl maistru electrician și mama electrocaristă la Combinatul Chimic Azomureș. Ei i-au dăruit ceea ce au avut mai de preț: credința în Dumnezeu și dragostea de oameni.

Această zestre deosebit de valoroasă a sădit-o ea și în sânul familiei sale, alături de soțul ei, Pop Damian Gheorghe, cadru militar al Grupării Mobile de Jandarmi “Regele Ferdinand” Mureș. Cele două bucurii ale familiei, Damian și David, și-au urmat pasiunile în alegerea pașilor spre viitor. Damian, pasionat de informatică și robotică, a absolvit Colegiul Național “Al. Papiu Ilarian” și și-a continuat studiile la University West of London, profilul inginerie informatică, actualmente în anul III, iar David, pasionat de limbile străine, a ales Colegiul Național “Unirea”, profil Științele Naturii, intensiv franceză. Dorința cea mare a mamei a fost aceea de a-i îndruma pe cei doi fii spre a studia și practica o meserie care să le umple sufletul și să o facă cu drag.

Din păcate, această șansă ea nu a avut-o de la început și a trebuit să urmeze un parcurs ocolitor până a reușit să își împlinească visul din copilărie, de a deveni dăscăliță. Dragul de această meserie i-a fost inspirat de căldura, răbdarea și dragostea părintească cu care a știut să o împresoare blajina doamnă învățătoare, care a simțit copilul sensibil, rămas orfan de tată prea devreme, doamna Fidrik Aurora de la Școala Generală “Constantin Romanu Vivu” Sângeorgiu de Mureș (cum se numea pe atunci). Aceeași susținere și îndrumare a primit-o și în ciclul gimnazial al aceleiași școli, de la domnul diriginte, profesor Mezei Ștefan, și doamna director, profesor Muji Marietta. Alegerea liceului a fost o alegere dificilă, deoarece în acel an, 1988, Liceul Pedagogic Târgu-Mureș nu avea clase pentru admitere cu profil învățător-educator, așa că, la sugestia mamei, care își dorea copilul alături de ea, “cu o pâine în mână”, a dat admitere și a intrat la Grupul Școlar de Chimie Industrială nr.1, Târgu-Mureș, pe care l-a absolvit în anul 1992, având-o dirigintă pe doamna profesor Mariana Rus.

Visul a călăuzit-o în viață și astfel, a absolvit Colegiul de Psihopedagogie a Universității Ecologice “Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureș în anul 1995 și apoi a continuat studiile la Școala Postliceală “Mihai Eminescu” .

Dorința de a fi asemenea doamnei ei învățătoare i s-a împlinit în anul 1995, în aceeași școală și aceeași clasă unde a fost și ea elevă, în urmă cu 15 ani, acum Școala Gimnazială “Sfântu Gheorghe” Sângeorgiu de Mureș, alături de cadrele didactice atât de dragi ei.

În urma examenului de titularizare din anul 1996 a ocupat postul de învățător titular la Școala Generală Bahnea, iar în anul următor, 1997, prin transfer, ocupă postul de învățătoare la Școala Generală Crăciunești, unde continuă să se desăvârșească ca și dascăl, obținând toate gradele didactice (definitivat 1998, gradul didactic II - 1995, gradul didactic I - 2010, cu lucrarea ,,Dezvoltarea creati-vității elevilor din învățământul primar, în cadrul ariei curriculare Arte”, pro-fesor coordonator, dl. Feher Zoltan).

Din dorința de perfecționare profesională se înscrie la cursurile Universității “Babeș-Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Științe ale Educației, specializarea profesor în învățământul primar și preșcolar, unde, pe parcursul studiilor, are ca mentor pe doamna lector. univ. dr. Iftinia Avram.

“Un om frumos la suflet și la chip, un munte de profesionalism” ce îi insuflă curiozitatea și dragostea pentru învățământul preșcolar.

În anul școlar 2010-2011 se detașează ca educatoare la Grădinița “Paradisul Copilăriei” din Târgu-Mureș, unde se și titularizează doi ani mai târziu. Învățământul preșcolar a fost o nouă provocare pentru ea, a renăscut, s-a reinventat și a descoperit cu sete tot ceea ce exista: “sinergia pe care o poți simți cu un copil atât de mic, noul curriculum, libertatea în manifestare profesională prin prisma proiectării activităților, a strategiilor didactice, a temelor de studiu țintite pe nevoile copilului etc.”

Pentru a afla mai multe despre cum ar putea fi un cadru didactic și părinte mai bun, în relația ei cu copiii, se înscrie, în anul 2010, la cursurile de master ale Facultății de Științe ale Educației, UBB, Cluj Napoca, specializarea Consiliere și asistență psihopedagogică, pe care le finalizează în anul 2012 cu succes, pregătind lucrarea de disertație cu titlul “Modalități de dezvoltare a creativității școlarului mic prin orele de educație plastică”, sub îndrumarea doamnelor prof. univ. dr. Mușata Bocoș și lector. univ. dr. Iftinia Avram.

Mediul educațional, grădinița și numeroasele cursuri de perfecționare au constituit o oază de inspirație și suport pentru acțiunile ce au urmat. A devenit metodist al ISJ Mureș începând cu anul 2014, și mentor în formarea, îndrumarea și evaluare profesională a cadrelor educatoare, atât în unitate, cât și în delegațiile și inspecțiile de grad, comisii de evaluare. A îndrumat și susținut activități model pentru elevii Liceului Vocațional Pedagogic “Mihai Eminescu”, a îndrumat practica pedagogică alături de cadrele didactice ale liceului, a susținut activități demonstrative în cadrul cercurilor pedagogice și comisiilor metodice din învățământul preșcolar.

A obținut rezultate deosebite în pregătirea preșcolarilor: integrând cu succes copiii cu nevoi speciale în învățământul preșcolar, asigurând o formare optimă a preșcolarilor în vederea accederii în ciclul primar, a obținut cu preșcolarii numeroase premii la concursurile județene, regionale, naționale și internaționale în arii experiențiale diferite, în fiecare an școlar.

Începând cu anul 2011 este responsabil al Comisiei de întocmire a proiectelor, programelor și activităților extracurriculare din unitate, membru în Comisia de Curriculum, consilier educativ și membru în alte comisii la nivel de unitate și ISJ Mureș.

A inițiat, coordonat și organizat, sub îndrumarea ISJ Mureș, alături de colectivul grădiniței și a direcțiunii, proiecte educaționale regionale, domeniul Știință. Debutul acestora a avut loc încă din anul 2010 și a continuat până în prezent. Dintre acestea amintește proiectele cu titlul “Prin Împărăția Florilor” și “În lumea minunată a animalelor”, și chiar concursuri desprinse din aceste proiecte, “Florile, stelele pământului” și “Animalele la sfat”.

Începând cu data de 9 februarie 2019 a fost numită în funcția de coordonator al Grădiniței “Paradisul Copilăriei”, structură a Liceului Tehnologic Electromureș. Din această postură a continuat să participe la dezvoltarea instituțională prin proiecte în colaborare cu ONG-uri (Asociația “Salvați Copiii”, “Totul e posibil”, Asociația OvidiuRo...), instituții de stat furnizoare de servicii educaționale (Muzeul De Științele Naturii, CCD Mureș,...), schimburi de experiență (grădinițe, școli din Târgu-Mureș, Gura Humorului...), atragerea de fonduri, popularizarea proiectelor educative din unitate și o colaborare frumoasă cu familiile preșcolarilor.

Pe parcursul acestei perioade, în strânsă colaborare cu direcțiunea Liceului Tehnologic Electromureș, dl. dir prof. Cozma Matei Ionuț și dl. dir. adj. prof. Selyem Zoltan, cu IȘJ Mureș, cu Primăria municipiului Târgu-Mureș, comunitatea locală, Asociația de Părinți “Mărgăritar” și sponsori, au reușit să amenajeze etajul al III-lea al grădiniței cu noi săli de grupă, dotarea acestora cu parchet și mobilier nou, hol recondiționat, colț de lectură (obiectiv propus datorită înființării de noi grupe de copii, în fiecare an).

De asemenea, având o echipă minunată de cadre didactice și multă susținere din partea direcțiunii, au realizat împreună prima bibliotecă dintr-o grădiniță, din Târgu-Mureș. Biblioteca a fost dotată cu cărți și mobilier din donații, proiecte inițiate cu edituri, ONG-uri și alte instituții (Libris - Brașov, Andy Szekely “Școala de ghinzi”, E-on, Asociația “Totul e posibil”, Asociația “OvidiuRo”, Mobilă “Dalin”). Aici își desfășoară zilnic momentul de lectură preșcolarii, primesc invitați speciali pentru a le citi povești, vizionează filmulețe educative și își petrec timpul liber, uneori savurând povestioarele îndrăgite sau descoperind altele noi. Un alt proiect finalizat a fost acela de a mări spațiul de joacă din curtea grădiniței prin amenajarea unui nou parc de joacă, alături de celelalte deja existente.

Din experiența pedagogică și cercetările științifice realizate, doamna educatoare a publicat numeroase lucrări de specialitate și a oferit exemple de bune practici în învățământul preșcolar: “Respectă viața!” în publicația “Voinicelul”, editura NICO, 2012; “Metoda celor șase pălării gânditoare” utilizată cu succes în învățarea prin cooperare și colaborare “Simpozion”, editura EDU, 2012; “Orașul în mâini de copil” în publicația “Cetatea Târgu-Mureșului prin ochii micilor artiști”, 2015; “Joaca cu nimic, în orășelul viitorului” din publicația “Volum colectiv EDU - Proiectarea di-dactică și management European în spațiul românesc”, 2015; “Bucuria preșcolarilor de a învăța prin intermediul activităților outdoor” în “Revista de Pedagogie Muzeală”, 2018. De asemenea, a colaborat cu ziarele locale în vederea diseminării acțiunilor educative din grădiniță, a publicat modele de bună practică în învățământul preșcolar (Ziarele “Zi de Zi”, “Cuvântul liber”) , a publicat pe platforme educaționale materiale didactice (jocuri, fișe, recitative, numărători...) și proiecte de activitate model, a colaborat cu reviste de specialitate, făcând parte din colectivul de lucru și consultativ. (Revista “EDU”).

Dragostea de oameni, de copii și sensibilitatea pentru sufletele nevoiașe au îndrumat-o să fie alături de cei care aveau nevoie de ajutor. Alături de colegele din Grădinița “Paradisul Copilăriei, părinții preșcolarilor din uni-tate, ONG-uri, au întins o mână salvatoare prin proiecte de voluntariat și donații.

Privitor la ce proiecte de viitor are, doamna educatoare afirma că Dumnezeu o va ghida spre ce îi este menit și dacă va fi să poarte pe aripi această frumoasă meserie, să îmbrățișeze cu ele copii și oameni dragi deopotrivă, să se înalțe și să se bucure împreună, atunci da, va zbura precum în motto-ul “Nici o pasăre nu se ridică prea înalt dacă se ridică cu aripile sale” (William Blake).

 

Lasă un comentariu