CONCEDIU ȘI INDEMNIZAȚIE, ACORDATE ȘI PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI GRAV BOLNAV CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 16 ȘI 18 ANI!

Distribuie pe:

Ca urmare a unei sesizări făcute de Avocatul Poporului, în ședința din 20 aprilie 2021, Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, cu unanimitate de voturi, excepția de neconstituționalitate a sintagmei „în vârstă de până la 16 ani", cuprinsă în dispozițiile art. 26, alin. (1), ind. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, respectiv „În cazul copilului cu afecțiuni grave, asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani".

„Curtea a constatat că diferența de tratament juridic rezultată din sintagma în vârstă de până la 16 ani nu are nicio justificare obiectivă și rezonabilă, instituind o discriminare pe criteriul vârstei copilului cu afecțiuni grave, ceea ce contravine atât prevederilor art.16 alin. (1) din Constituție, teza referitoare la interzicerea discriminării, cât și prevederilor art. 49 din Constituție privind protecția specială a copiilor.

Întrucât este incidentă teza referitoare la interzicerea discriminării cuprinsă de art.16 alin.(1) din Constituție, remediul constituțional specific îl reprezintă acordarea dreptului la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav cu vârsta cuprinsă inclusiv între 16 și 18 ani", își motivează CCR decizia, într-un comunicat de presă. (L.P.)

Lasă un comentariu