“CREATIVITATE ȘI INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE”

Ajunsă la cea de-a IX-a ediție, Conferința Națională a Casei Corpului Didactic Mureș, “Creativitate și inovație în educație”, purtând un titlu în ton cu vremurile pe care le parcurge întreaga omenire “Un an de învățare on-line, primul pas spre viitor?”, și-a deschis porțile spre viitor, joi, 20 mai, fiind pusă în fața provocării de a se reinventa și de a se readapta contextului pandemiei, astfel conferința s-a desfășurat în sistem on-line, sincron, cu sprijinul platformei Google Meet.

Peste 60 de participanți, atât din județul Mureș, cât și din alte județe, au salutat inițiativa Casei Corpului Didactic Mureș și s-au alătura în acest demers, dorindu-și să împărtășească din experiența acumulată în ulti-mul an școlar, un an care a revoluționat întreg sistemul educațional. Totodată am fost onorați să îi avem printre invitații speciali pe domnul Kallos Zoltan - secretar de stat pentru Învățământ în Limbile Minorităților Naționale; doamna Anca Petrache - directorul Direcției Formare Continuă, din cadrul Direcției Generale Învățământ Preuniversitar din Ministerul Educației; domnul profesor dr. Novak Csaba Zoltan - istoric, profesor și cercetător în cadrul Universității de Artă din Târgu-Mureș, vicepreședintele Comisiei pentru Învățământ Tineret și Sport în Senatul României. De asemenea, ne-au onorat cu prezența și partenerii noștri: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “Emil Palade” din Târgu-Mureș reprezentată în cadrul activității de către domnul profesor universitar dr. Călin Enăchescu - prorector al Universității de Medicină; și Inspectoratul Școlar Județean Mureș, reprezentat prin domnul profesor dr. Antoniu - Ioan Berar - inspector școlar general adjunct și doamna profesor Illes Ildiko - inspector școlar general adjunct.

IMPORTANȚA INOVAȚIEI ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV

În deschiderea conferinței, domnul profesor Fodor Alexandru Iosif, directorul Casei Corpului Didactic Mureș, a adresat tuturor participanților un cuvânt de bun găsit, a prezentat, în câteva rânduri, activitatea instituției punând accent pe importanța inovației în procesul instructiv-educativ: în calitate de promotori ai educației este imperios necesar să înțelegem și să acceptăm schimbarea.

Mai apoi, din prelegerile invitaților speciali, un mesaj general care s-a desprins a fost cu privire la rolul și însemnătatea modernizării în activitățile de predare-învățare-evaluare, așadar toate mijloacele digitale, platforme, aplicații trebuie considerate și acceptate ca adjuvante în sporirea calității actului educațional.

În continuare, după pledoariile invitaților, activitatea conferinței a fost distribuită în două ateliere dedicate participanților, acestea fiind grupate pe mai multe arii curriculare; prin urmare, primul atelier a fost constituit din ariile curriculare “Învățământ primar și preșcolar/ Limbă și comunicare/ Om și societate”, iar cel de-al doilea a fost constituit din ariile curriculare “Management educa-țional/ Proiecte europene/ Matematică și științe/ Tehnologii/ Arte/ Educație fizică și sport”. În cadrul acestor două ateliere au fost prezentate peste 30 de lucrări, majoritatea abordând teme precum: proiectarea demersului didactic în online, școala online și nativii digitali, modalități de comunicare și învățare online, școala on-line - oportunități și pericole etc.

PROVOCĂRILE ÎNTÂMPINATE ÎN ȘCOALA ONLINE

Conferința a reprezentat un prilej prin care cadrele didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar și universitar au avut oportunitatea să împărtășească din provocările întâmpinate în școala online; au avut ocazia să facă cunoscute colegilor experiențele, cunoștințele și competențele dobândite pe întreg parcursul procesului instructiv-educativ desfășurat în sistem online.

Ne manifestăm admirația față de toți participanții care au luat parte la realizarea acestei acțiuni, susținându-ne în îndeplinirea obiectivelor propuse și apreciem efortul tuturor de a se fi adaptat la rigorile și condițiile impuse de contextul actual.

Colectivul Casei Corpului Didactic Mureș nutrește speranța că această conferință a fost primul pas spre viitor făcut cu brio, și că fiecare participant își va desfășura activitatea didactică prin valorificarea metodelor și strategiilor inovative dobândite în cadrul secțiunilor.

În final, reamintim tuturor participanților că lucrările conferinței vor fi publicate cu sprijinul editurii Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “Emil Palade” și vor fi cuprinse într-un volum cu cod ISBN.

Transmitem mult succes în continuare întregului personal angajat în sistemul de educație, răbdare pentru a face față oricărei provocări în desfășurarea actului educațional, putere de muncă și zile senine!

Lasă un comentariu