“RUȘII-MUNȚI - FILE DE MONOGRAFIE”

Apariția unei lucrări de valoare deosebită este o încântare a spiritului. Avem bucuria lecturii unui volum impresionant, intitulat “RUȘII-MUNȚI - FILE DE MONOGRAFIE”, rodul muncii și al cercetărilor asidue ale distinsului scriitor și cercetător reghinean Mugurel Pușcaș, care, de-a lungul multor ani, a trudit cu acribie spre a realiza o lucrare cu asemenea conținut, dimensiuni și importanță nu doar pentru oamenii locului. Iată că, pe lângă minunatele sale volume de versuri, din dragoste pentru locurile natale, autorul scoate la lumină istoria și poveștile localității Rușii Munți, în paginile unei cărți frumoase, masive (700 de pagini) și complexe, constituind, nu doar pentru contemporani, ci și pentru viitorime, un reper valoros. Monografia este prefațată de istoricul Dr. Florin Bengean, se bucură de sprijinul Primăriei din Rușii-Munți și, probabil, va sta la dispoziția publicului la sfârșitul lunii iulie. (M.C.)

Lasă un comentariu