DASCĂLI MUREȘENI: VULTUR TEODORA VENERA

Distribuie pe:

“Întregul scop al educației e să transforme oglinzile în ferestre”. (Sydney G. Harris).

De cele mai multe ori, nu noi ne alegem profesia, ci profesia ne alege pe noi. În cazul Teodorei Vultur, menirea de dascăl a fost unul dintre cele mai de preț daruri pe care viața i le-a oferit. A venit firesc, fără să fie așteptată cu înfrigurare, ca o fereastră deschisă.

S-a născut la Reghin, la 18 noiembrie 1975, într-o familie cu respect și drag față de carte, față de educație. Părinții au plecat într-o lume senină, lăsând în urmă două fete sensibile și puternice: Teodora și, sora ei, Elena Daniela.

Tatăl, Teodor, profesor de istorie-geografie până la vârsta pensionării, i-a insuflat dragostea față de meseria de dascăl, o dragoste nemărturisită, dar profundă. Demnitatea, respectul față de muncă, modestia și seriozitatea le-a moștenit tot de la tatăl său, sensibilitatea, plăcerea de a citi și de a iubi frumosul din oameni și tot ceea ce ne înconjoară sunt lăsate de mama sa, Ileana.

A urmat cursurile gimnaziale la Școala Generală Nr. 1 din Reghin, apoi pe cele liceale, la Liceul Tehnologic “Lucian Blaga” din orașul viorilor, profilul Filologie. În 1999 a absolvit cursurile Universității “1 Decembrie 1918” Alba Iulia - Facultatea de Litere-specializarea Filologie romanică: Limba și Literatura română - Limba și Literatura franceză.

În anul absolvirii facultății, 1999, s-a titularizat pe catedra de Limba și Literatura română la Școala Gimnazială Suseni, dar în urma detașării și-a început activitatea ca profesor la Gimnaziul de Stat “Augustin Maior” Reghin. În anul 2000, se titularizează la Gimnaziul de Stat “Augustin Maior”, unde profesează până în prezent ca profesor de Limba și Literatura română.

Pe nesimțite, școala a devenit a doua casă, elevii au devenit propriii copii. Preocuparea de căpătâi a fost dintotdeauna perfecționarea profesională, nevoia de evoluție și de înțelegere a complexului mecanism care este învățarea. Astfel, în anul 2001 a promovat examenul de definitivare în învățământ - Univ. “Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, în cadrul aceleiași universități promovând și examenul pentru obținerea gradului didactic II (august 2006) și I - disciplina Limba și Literatura română, lucrarea cu tema “Receptarea textului epic în gimnaziu” (aprilie 2010 ).

An de an a participat la programe de formare profesională, la nivelul disciplinei Limba și Literatura română, sau psiho-pedagogice. Dintre acestea, le amintim doar pe cele care și-au pus hotărâtor amprenta asupra devenirii sale: 2001- “Abilitare curriculară” - CCD Mureș; 2009 - “Curs de abilitare a competențelor de evaluare” - CCD Mureș; 2013-proiect POSDRU - “Stilul de învățare și temperamentul școlarilor-instrumente pentru o educație creativă”; 2015 - “JOBS”; 2019 - “Folosirea creativă, utilă și sigură a internetului de către copii”; 2020 - “ CRED”.

Cinstea de a fi mulți ani profesor metodist al ISJ Mureș (2008-2014) și coordonatorul Cercului Pedagogic al profesorilor de Limba și Literatura română - gimnaziu, zona Reghin, din 2008 și până în prezent, a determinat-o să fie responsabilă, să aprecieze efortul depus de colegii profesori din zonă, să înțeleagă situațiile diverse ale învățământului zonal. Un gând sincer de apreciere profesională, de mulțumire profundă colegială, îl îndreaptă în acest context, spre domnul profesor Gheorghe Dărăban, care i-a oferit sprijin necondiționat și i-a împărtășit din experiența domniei sale, cu care a colaborat în nenumărate situații profesionale. Mulțumiri pentru răbdare, pentru înțelegere, pentru OMENIE.

În prezent, este membră a Consiliului Consultativ al disciplinei Limba și Literatura română, la nivel județean, responsabilă sau membră în diverse comisii în cadrul Școlii Gimnaziale “Augustin Maior” (dintre care: responsabil CEAC, Comisia de mobilitate), colaborator sau membru în echipe de proiecte: Festivalul județean de teatru “Les amis de la scene”, “România văzută prin ochi de copil”, redactor al revistei școlii.

Puțini oameni se pot mândri cu faptul că au fost și sunt apreciați profesional și uman, și Teodora Vultur e unul dintre acești oameni aleși care s-au bucurat și se bucură de prețuire, care prețuiesc la rândul lor valoarea.

Chiar dacă pregătirea profesională e o latură esențială, bucuria de a împărtăși copiilor ceea ce a învățat e cea mai mare realizare. Rezultatele remarcabile obținute de-a lungul anilor la Examenele Naționale ale elevilor cl. a VIII-a, la nenumărate concursuri și olimpiade școlare sunt roadele muncii în echipă. Primul succes e cel care i-a adus satisfacția profesională . Eleva Crișan Melania, din clasa a VII-a D (secția germană) a obținut în 2004 locul II la Olimpiada de Limba și Literatura română - minorități - etapa națională. Au urmat, ani la rând, mențiuni sau premii la etapele județene ale Olimpiadei disciplinei Limba și Literatura română - gimnaziu (din care amintim: Mențiuni: Bălaș Anda, Stuparu Delia Georgiana - 2011; Suciu Mălina, Petca Daria-2013; Zaharie Delia-2018; Ujică Teodora, Culda Mira Teodora-2019); Premiul III - eleva Botoi Antonia Filofteea - Concurs național “Cultură și spiritualitate românească”- etapa județeană. Notele de 10 obținute la Evaluarea Națională, aproape în fiecare an (din care amintim: Șerban Ștefana, Dan Alexandru, Stuparu Delia Georgiana, Varodi Georgiana) au încununat munca eficientă depusă de elevi și profesoară.

La sfârșitul unei zile încărcate de activități școlare multiple, singurul gând care ne îndeamnă la meritata odihnă e că am procedat astfel încât la ivirea zorilor să putem deschide fereastra spre lume, să fim încrezători în menirea nobilă de dascăl. Teodora Vultur e omul care se străduiește perseverent să lase în memoria copiilor, colegilor, a tuturor celor din jur, o fărâmă de pricepere, de dăruire, de bucurie, de considerație. Omul sfințește locul!.. iar profesoara Teodora Venera Vultur a făcut-o de nenumărate ori. Gândire originală, creatoare, îndrăzneață, capacitate de adâncire până la epuizarea tuturor posibilităților de explorare a unui gând, a unui fapt, a unei prezențe a adevărului în lume, în cuvânt, în om, în univers - iată ce și cine este Profesoara Teodora Venera Vultur. Înzestrată de Dumnezeu cu o minte ageră și pătrunzătoare, cu orizonturi largi, cu o sete neostoită de cunoaștere, stăpână pe o cultură generală temeinică, cu o putere de muncă puțin obișnuită a pus, la rândul său, toți talanții cu care a fost dăruită de Dumnezeu în pregătirea temeinică a elevilor săi, izbutind să facă din ei călăuze luminoase pe calea adevărului cultural, oameni integri, conștiincioși, muncitori, care să poată constitui, la rândul lor, pilde vrednice de urmat pentru cei de după ei. Domnia sa a avut totdeauna și are și în prezent un singur ideal: acela de a se dărui cu totul școlii, învățământului și elevilor săi. Pentru atingerea acestui ideal, și-a jertfit toată puterea de muncă, toate cunoștințele, îmbinând adeseori noaptea cu ziua. Așa DA!...

Lasă un comentariu