PROIECTUL “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI” – CRED “ATELIERELE CRED - BUNE PRACTICI ÎN EDUCAȚIE”

Distribuie pe:

Proiectul “Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” marchează un moment important în implementarea activităților din cadrul CRED.

Workshop-ul din 9 iunie, de la Târgu Mureș, face parte din cadrul seriei “Atelierele CRED - Bune practici în educație”, fiind organizat în colaborare cu Casa Corpului Didactic Mureș.

Atelierul “Metode de predare diferențiată la clasă și integrarea mijloacelor digitale” s-a desfășurat la Sala Festivă “Constantin Brâncuși” a Liceului Tehnologic “Ion Vlasiu”, din Târgu Mureș. Atelierele CRED respectă cu strictețe reglementările legale privind prevenția, în contextul epidemiologic actual.

La nivel național, în cadrul celor 90 de workshop-uri, vor participa 4.500 de persoane, dintre care: personal didactic din învățământul preuniversitar primar și gimnazial - dezvoltatori de curriculum (inclusiv în format digital), autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanți ai partenerilor sociali etc.

Fiecare eveniment va avea caracter interactiv, în care se va urmări valorificarea experienței și expertizei participanților în implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie. De asemenea, formatul va facilita reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare.

Director Casa Corpului Didactic Mureș, prof. FODOR Alexandru-Iosif

Expert local coordonare-formare, prof. Elena-Cornelia PUIAC

***

“Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare.

Lasă un comentariu