CONSULTARE PUBLICĂ PENTRU PROIECTUL PLANULUI DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL BAZINULUI HIDROGRAFIC MUREȘ

Distribuie pe:

Administrația Bazinală de Apă Mureș supune dezbaterii publice, timp de 6 luni, proiectul Planului de Management actualizat al bazinului hidrografic Mureș - 2021. Acest document, cu anexele sale, este publicat pe website-ul instituției.

Reactualizat o dată la 6 ani, acesta se adresează tuturor factorilor interesați din domeniul apei, atât autorităților locale și regionale, agențiilor din domeniul mediului, cât și utilizatorilor de apă și publicului, în general.

Documentele includ mai multe capitole, dintre care menționăm: • Caracterizarea bazinelor hidrografice și a corpurilor de apă (de suprafațăși subterane); • Analiza surselor de poluare și alterarea hidromorfologică a corpurilor de apă; • Evaluarea stării corpurilor de apă; • Analiza schimbărilor climatice și impactul asupra apelor; • Programele de măsuri, costurile aferente și sursele de finanțare.

Implementarea măsurilor (de bază și suplimentare) propuse de specialiștii Administrației Bazinale de Apă Mureș are drept scop ca, până în anul 2027, obiectivele de mediu ale corpurilor de apă să fie îndeplinite. Acestea vizează atingerea stării bune a corpurilor de apă, prin implementarea tuturor măsurilor necesare de protejare a apelor și prevenire a deteriorării lor. De asemenea, sunt evaluate costurile aferente aplicării măsurilor și sunt identificate sursele de finanțare.

Proiectul Planului de Management actualizat al bazinului hidrografic Mureș - 2021 este principalul instrument de implementare a legislației europene, specifice componentei de gestionare calitativă a resurselor de apă, respectiv Directiva Cadru Apă.

Echipa noastră de specialiști este disponibilă să preia orice sugestie, până la data de 30 decembrie 2021, fie prin completarea unui chestionar care poate fi accesat la link-ul următor: http://mures.rowater.ro/consultarea-publicului /directiva-cadru-apa/chestionar/fie prin alte mij-loace de corespondență (email: idcue@dam.rowater.ro, prin poștă). Propunerile vor fi analizate și incluse, după caz, în Planul de Management actualizat, astfel încât, la finalul procesului, să fie identificate și implementate toate măsurile necesare pentru atingerea stării bune a apelor.

Lasă un comentariu