APARIȚIE EDITORIALĂ: “RUȘII-MUNȚI - FILE DE MONOGRAFIE”

Constantin Noica spunea: “Nu există poet mare care să nu fie și un mare om de cultură, unul al vredniciei, nu numai al învrednicirii”. Un om de cultură, un om al vredniciei și al învrednicirii este distinsul scriitor Mugurel Pușcaș, care, peste tot unde pășește, seamănă sămânța învățăturii prin pasiunea pentru carte, pentru lectură, pentru creație, pentru frumos și valoare. Cultură înseamnă cunoștințe și mai precis, ansamblu de cunoștințe. Erudiția și cultura în general, dacă nu sunt asociate și cu omenia, cu cinstea și corectitudinea, cu respectarea unui cod moral, pot sugera lipsuri care le pot pune la îndoială. Mugurel Pușcaș e un om de cultură complet, care întruchipează în persoana sa și valorile umane, morale, sociale, care îl fac demn de respect, prețuire, apreciere. Domnia sa e dincolo de incertitudini și de întrebări, pentru că soluția sa este iubirea de oameni, mai ales de cei din locurile natale, și un mare iubitor de carte, lucru care îl înnobilează și îl înalță definitiv în ochii societății contemporane, oferindu-i totodată un loc de cinste în perspectiva posterității. Mugurel Pușcaș te încălzește sufletește, te luminează, te pune în legătură cu creațiile sale, oferindu-ți prin acest lucru, clipe sublime și înălțătoare.

Apariția unei lucrări de mare valoare reprezintă o bucurie deosebită. Avem satisfacția lecturii unui volum impresionant intitulat RUȘII-MUNȚI - FILE DE MONOGRAFIE, rodul muncii și cercetărilor asidue ale unui autor distins, scriitorul și cercetătorul MUGUREL PUȘCAȘ, care a depus de-a lungul multor ani un efort deosebit pentru a realiza o asemenea lucrare importantă. Iată, pe lângă minunatele sale volume de versuri, cu siguranță, din dragoste pentru locurile natale, scoate la lumină o carte magnifică, complexă, ce va reprezenta peste timp un reper pentru tot ceea ce înseamnă localitatea Rușii-Munți, din toate punctele de vedere.

Localitatea Rușii-Munți e componentă integrantă a spațiului mioritic, românesc, cu precădere din arealul Văii Mureșului Superior, pe care, în una din peregrinările sale, Nicolae Iorga îl intitula așa de frumos, zicând că este “cea mai frumoasă natură”. Valea Mureșului Superior, partea ei situată dinspre crestele Călimanilor spre confluența cu apele Gurghiului, se remarcă printr-o rară frumusețe peisagistică, prin hărnicia și priceperea seculară a crescătorilor de animale, a agricultorilor, a meșteșugarilor și a muncitorilor forestieri, prin tradiția obiceiurilor folclorice și o mare varietate a acestora.

Iată, această localitate beneficiază de o radiografie extraordinară a tuturor elementelor sale esențiale, a valorilor sale, a caracteristicilor sale, prin lucrarea monumentală a lui Mugurel Pușcaș. Cartea are caracter monografic și respectă toate cerințele unei monografii adevărate, cum rar se mai mai poate întâlni în zilele acestea, este extrem de bine structurată și surprinde toate aspectele referitoare la localitatea Rușii-Munți, dintr-o perspectivă largă: geografică, toponimică, administrativă, statistică, economică, etnografică, folclorică, istorică, educațională, spirituală, culturală etc., reprezentând un frumos prinos de cinstire adus localității natale.

Volumul reprezintă un model, pentru că exprimă recunoștință atât pentru cei mai de dinainte, care au trudit din greu pe aceste binecuvântate meleaguri din inima Transilvaniei, cât și pentru cei de azi care, cu aceeași râvnă, își adună eforturile și strădaniile pentru propășirea comunității lor, pentru triumful binelui, adevărului și al credinței celei dreptmăritoare. Prezentul volum monografic reprezintă o lucrare fundamentală, o lucrare extrem de importantă pentru istoriografia românească contemporană, care scoate la lumină o serie de fapte și lucruri necunoscute până acum.

Localitatea Rușii-Munți se impune ca fiind o importantă comunitate de pe Valea Mureșului Superior, acest ținut mirific și binecuvântat de Dumnezeu cu atâtea frumuseți.

Localitatea Rușii-Munți este așezată acolo unde Mureșul, după ce a ieșit din defileu, prinde curaj spre curgerea lui mai departe, ducând cu el frumusețea locurilor și a oamenilor pe care îi întâlnește în cale. Este zona în care măreții Călimani supraveghează de la semeția înălțimii lor, văzduhurile înconjurătoare și povestesc parcă despre faptele minunate ale celor de dinaintea noastră.

Rușii-Munți reprezintă acea vatră a românismului, a creștinismului curat și sănătos, a respectului, a dragostei și a legăturii indestructibile care trebuie să existe între toți cei care simt românește și a căror inimă vibrează intens pentru sfântul nostru neam românesc.

Cu siguranță, pentru Mugurel Pușcaș, autorul acestei lucrări, Rușii-Munți reprezintă raiul copilăriei, bucuria tinereții, locul împlinirilor, nostalgia amintirilor, visele curate, gândurile așezate, bucuria întruchipată în sfântul cuvânt “Acasă”.

Râul Mureș, în curgerea sa firească, va spune, pe unde se duce, multe povești frumoase, povești cu oameni frumoși, harnici, cinstiți, cu dragoste față de Dumnezeu, de semeni, de locurile natale, iubitori de frumos și de tot ce înseamnă tradiție, istorie, cultură și intensă spiritualitate românească. Râul Mureș va duce cu el dorurile “rusenilor”, gândurile lor așezate și pline de bucurie sufletească, și va spune tuturor că la poalele Călimanilor sunt oameni de toată nădejdea, buni români și buni creștini.

Prin personalitățile de marcă pe care le-a dat de-a lungul timpului, precum și prin istoria, cultura, tradiția și spiritualitatea sa, localitatea Rușii-Munți reprezintă un punct de reper pentru spațiul transilvănean, o vatră pentru întreg neamul românesc.

Prof. dr. FLORIN BENGEAN

Lasă un comentariu