IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI PENTRU ȘCOLI ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Distribuie pe:

Hotărârea privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023, pentru anul școlar 2021-2022, precum și pentru modificarea și completarea HG nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului a fost adoptată, recent, în ședință de Guvern.

Actul normativ stabilește bugetul pentru implementarea Programului pentru școli al României în anul școlar 2021-2022. Acesta cuprinde și ajutorul financiar alocat din FEGA, conform Deciziei Comisiei de stabilire a repartizării definitive a ajutoarelor din partea Uniunii către statele membre, pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli, pentru perioada 1 august 2021-31 iulie 2022.

Valoarea totală a programului pentru școli al României, în anul școlar 2021-2022, este de 501.553.278 lei (101.734.944,8 euro), din care:

- ajutor financiar din partea Uniunii Europene - 85.123.559 lei (17.266.442 euro) repartizat astfel: 6.866.848 euro pentru fructe și legume;

10.399.594 euro pentru lapte și produse lactate; ajutor financiar național - 416.429.719 lei (84.468.502,8 euro).

Bugetul aferent anului școlar 2021-2022, de 501.553.278 lei, se utilizează după cum urmează: 76.304.796 lei pentru acordarea gratuită de fructe și legume, și 38.077.020 lei pentru derularea măsurilor educative aferente;

167.870.551 lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf și 38.077.020 lei pentru derularea măsurilor educative aferente (organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole, ferme de producere a laptelui, stațiuni de cercetare, expoziții, târguri; organizarea de concursuri tematice, degustarea, organizarea de activități de grădinărit la nivelul școlii; organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe, legume, lapte și produse lactate, utilizare de materiale didactice/educative); 181.223.891 lei pentru acordarea gratuită de produse de panificație, exclusiv de la bugetul de stat.

Bugetul s-a întocmit pe baza numărului total al beneficiarilor programului - 1.903.851 preșcolari din grădinițele de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate cu program normal de 4 ore și elevi din învățământul primar și gimnazial de stat și privat autorizat/acreditat, a limitei valorii zilnice/preșcolar/elev care s-a menținut la nivelul anului școlar precedent și pe baza numărului de zile de distribuție calculate în funcție de structura anului școlar aprobată prin Ordinul Ministerului Educației nr. 3243/2021 privind structura anului școlar 2021-2022, informează Ministerul Educației.

Lasă un comentariu