NEGUSTORUL, NAȚIONALITATEA ȘI... DEMOCRAȚIA

Distribuie pe:

* “Democrație - N-ar trebui să se vorbească așa de mult despre democrație. Eu, în materie de democrație, nu am nicio părere personală. Mă bizui pe doi gânditori clasici. Pe Platon și pe Aristotel. Platon zice că sunt trei forme de guvernământ degenerate: tirania, oligarhia și democrația. Aristotel spune că democrația este sistemul în care face fiecare ce vrea. Și eu am spus: După cum se vede, Bergson e mai cuviincios ca Aristotel și zice că democrația e singurul sistem compatibil cu libertatea și demnitatea umană, dar are un viciu incurabil: n-are criterii de selectare a valorilor, ci predomină triumful cantității împotriva calității. Eu nu sunt democrat. Am asemănat democrația cu jigodia la câine: nu scapă decât cei care sunt tari”.

Petre Țuțea (1902-1991), economist, eseist, filosof, jurist, politician, patriot român

***

* “Naționalitatea unui popor e rangul său în lume, între popoare; e blazonul nobiliar al meritului său; al valorii sale din trecut și prezent; e singura sa distincțiune față de alte familii naționale, e unica sa pavăză în lupta între popoare; singura sa putere, unicul său drept; căci este însăși ființa sa, sufletul său; persoana sa morală în fața lumii, a tribunalului istoriei. Un popor care trăiește pe același pământ, vorbește aceeași limbă și a ajuns la conștiința omogenității sale naționale, aspiră la un ideal politic cultural comun pe măsura valorii supreme. Această conștiință rezidă în conștiința națională; o unitate morală având drept bază o gândire comună”.

A.C. Popovici (1863-1917), om politic, publicist

***

* “Un negustor se întorcea odată călare de la târg, aducând foarte mulți bani cu sine într-o traistă, ce era legată de șea. Pe drum l-a apucat o ploaie strașnică și îl udă până la piele. El era cam supărat, fiindcă tocmai acum Dumnezeu îl năpustise cu o astfel de vreme atât de rea, tocmai când el se afla la drum. Mergând așa, ajunse într-un codru mare și zări cu groază pe un hoț, ținând pușca spre el. Acesta trase cu pușca, dar aceasta nu funcționa fiindcă praful de pușcă era ud, în urma ploii, care-l supărase pe negustor. Atunci acesta a spus rușinat: “Cât de nechibzuit am fost eu să-L judec pe Dumnezeu, El care le-a făcut pe toate”. “Toată darea cea bună și tot Darul desăvârșit, de sus este pogorât de la Tine, Părintele Luminilor!” (Iacob 1, 17)

P.S. Leviticul cap. 26, vers 10-12: “Domnul Dumnezeul nostru zice: De veți umbla după legile Mele și de veți păzi și plini poruncile Mele, veți mânca roadele vechi din anii trecuți și veți da la o parte pe cele vechi pentru a face loc la cele noi. Voi așeza locașul Meu în mijlocul vostru și sufletul Meu nu se va scârbi de voi. Voi umbla printre voi și voi fi Dumnezeul vostru și voi poporul Meu”.

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu