CIOPLITORUL, TERRA ȘI... LUMEA

• “Lumea este o activitate veșnică a lui Dumnezeu și a creațiunii, prin faptul că natura schimbătoare îl urmează pe Dumnezeu. Iar Acesta rămâne veșnic unul și-n aceeași condiție, pe când creaturile se nasc și pier în număr mare. Și acestea, deși pieritoare, își păstrează totuși natura și înfățișarea, și prin procreare reproduc din nou înfățișarea dată de părinte și Demiurg (Creatorul divin al Universului)”.

Philolaus (470 î.Hr. - 385 î.Hr.), matematician și filosof grec. A fost un important pitagorician din sec. V î.Hr. și primul filosof care a atribuit mișcare Pământului.

***

• “La început a fost «Terra» adică «Pământ». Cuvânt muzical, rotunjit de climatul mediteraneean. Dar asprele vijelii ale neîncetatelor încălcări de neamuri străine, în drum spre apus, sau ai acelora ce, dinspre sud-est, au vrut să fie aici stăpâni, au asuprit cuvântul inițial și i-au dat acel caracter bărbătesc și dârz, asemenea țăranilor, adică ai acelora care au locuit dintotdeauna în această țară. Zbuciumata istorie a acestui popor a legat pentru eternitate țăranul român de țara românească, de țăranii săi. Astfel «Terra» a încetat să mai fie pur și simplu pământ pentru a deveni ceva mai mult, mai de preț: «Patrie». Cum s-a produs această transformare? Va fi încă un mister, mai mult decât lingvistic, dar și trăinicie a legăturii sale cu țara, din care nimic și nimeni nu l-a clintit. «Terra Blachorum» pomenită în primele mărturii, scrise acum multe secole, a rămas până astăzi Țara Românească”, țara țăranilor români. Așa de mult s-au legat aceste două cuvinte între ele, încât din momentul în care o parte a «Vechii Dacii» a devenit un stat de sine stătător, acest stat, oficial numit «România», pentru țăranii români din afara frontierelor ei devenise, pur și simplu, «Țara» cu litere mari.”

Miron Nicolescu (1903-1975), matematician și savant român, membru al Academiei Române.

***

• “Era un cioplitor de piatră cu numele Evloghie, care era foarte milostiv și credincios. Din tot ce câștiga el împărțea oamenilor nevoiași. Un frate de mănăstire, Avva Daniel, se ruga lui Dumnezeu să-i dea lui Evloghie mai mult, pentru a face mai multă milostenie. Dumnezeu s-a învoit, cu condiția ca Avva Daniel să-și pună chezășie sufletul său. În curând, Evloghie a câștigat o avere mare și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a cumpărat de toate, inclusiv slugi, dar a uitat să facă milostenie cu cei nevoiași. În acest caz, Dumnezeu i-a cerut sufletul lui Daniel. Acesta a început să-și plângă păcatele și să-și ceară iertare. Curând, Evloghie și-a pierdut toată averea și s-a întors la vechea meserie de cioplitor, dar și aceea de a fi milostiv și credincios. Avva Daniel văzând acestea, a zis: «Cât de minunate sunt lucrurile Tale, Doamne!... Tu faci săraci, Tu îmbogățești, Tu smerești și înalți... Judecățile Tale sunt pline de taine»... Cum ar zice Sfântul Ardealului: «Cine are minte, să ia aminte»“.

P.S. Miliardarul Dinu Patriciu a fost la un moment dat cel mai bogat om din România. Ce a dus cu el în mormânt? Nimic absolut; au rămas însă faptele lui bune sau rele care-l vor reprezenta în fața Judecătorului Suprem. Cum ar zice poetul: “Ce e val, ca valul trece”.

P.S. “Domnul sărăcește pe om și tot El îl îmbogățește; El smerește și El înalță. El ridică pe cel sărac din pulbere și din gunoi pe cel lipsit, punându-i în rând cu cei puternici și dându-le scaunul măririi, căci ale Domnului sunt temeliile pământului și El întemeiază lumea pe ele” (I Regi cap. 7, vers. 7).

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu