CCR DEZBATE SESIZAREA PE LEGEA PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEȚULUI MUREȘ

Distribuie pe:

Curtea Constituțională a României (CCR) a discutat, miercuri, sesizarea președintelui Klaus Iohannis asupra Legii privind transmiterea unor terenuri în domeniul public al județului Mureș.

La începutul lunii ianuarie, Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale o sesizare asupra Legii privind transmiterea unor terenuri în domeniul public al județului Mureș din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate “CFR” - SA.

“Prin conținutul său normativ, legea dedusă controlului de constituționalitate (...) a fost adoptată cu încălcarea principiului separației și echilibrului puterilor în stat, a principiului legalității și a principiului autonomiei locale, precum și cu nesocotirea rolului constituțional al Parlamentului, al Guvernului, dar și al Curții Constituționale”, afirmă șeful statului în sesizare. Legea, care a fost înaintată la promulgare pe 23 decembrie 2021, aprobă transmiterea terenului aferent rețelelor de cale ferată îngustă Târgu-Mureș - Band - Miheșu de Câmpie, Târgu-Mureș - Sovata - Câmpu Cetății din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu drept de concesiune în favoarea Companiei Naționale de Căi Ferate “CFR” - SA în domeniul public al județului Mureș.

Președintele Iohannis precizează că, potrivit Codului civil, bunurile care formează obiectul exclusiv al proprietății publice a statului sau a unităților administrativ-teritoriale potrivit unei legi organice nu pot fi trecute din domeniul public al statului în domeniul public al unității administrativ-teritoriale sau invers decât ca urmare a modificării legii organice, iar în celelalte cazuri se face în condițiile legii.

El arată că terenul vizat de legea criticată nu reprezintă un bun proprietate publică exclusivă, iar în lipsa unei declarații exprese a legii organice, acesta ar fi trebuit trecut din proprietatea publică a statului în aceea a unității administrativ-teritoriale prin hotărâre a Guvernului, la cererea Consiliului Județean Mureș. Ca urmare, legea criticată a fost adoptată cu încălcarea principiului legalității statuat de Constituție, completează Iohannis, care adaugă că nerespectarea procedurii legale și lipsa manifestării de voință a Consiliului Județean Mureș atrage și încălcarea principiului autonomiei locale.

“În cazul în care Parlamentul își arogă competența de legiferare, în condițiile, domeniul și cu finalitatea urmărite, se încalcă principiul separației și echilibrului puterilor în stat, consacrat de art. 1 alin. (4) din Constituție, viciu care afectează legea în ansamblu. Totodată, acceptarea ideii potrivit căreia Parlamentul își poate exercita competența de autoritate legiuitoare în mod discreționar, oricând și în orice condiții, adoptând legi în domenii care aparțin în exclusivitate actelor cu caracter infralegal, administrativ, ar echivala cu o abatere de la prerogativele constituționale ale acestei autorități, consacrate de art. 61 alin. (1) din Constituție, și transformarea acesteia în autoritate publică executivă, aspect ce contravine și prevederilor art. 102 alin. (1) din Constituție ce consacră rolul Guvernului”, se mai explică în sesizarea de neconstituționalitate.

Președintele Iohannis subliniază că există și o jurisprudență CCR constantă prin care s-a statuat interdicția reglementării transferului interdomenial al bunurilor proprietate publică prin lege cu caracter individual și solicită declararea legii ca neconstituțională în ansamblul său.

AGERPRES

Lasă un comentariu