UNIVERSUL, STATUL ȘI... BULGĂRELE

Distribuie pe:

* “Un mic bulgăre de zăpadă căzut din vârful unui munte se face din ce în ce mai mare, rupe cu el copacii codrilor, strică ogoarele, astupă orașe și sate. Un mic sâmbure greșit în organizarea societății, în viața economică crește și îngroapă o națiune”.

Mihai Eminescu (1850-1889) poet “Nepereche”.

* * *

* “STATUL este asemenea unei grădini în care copacii nu pot să crească dacă în jurul lor sunt prea mulți copaci mari care-i umbresc; cu singura deosebire că o grădină poate fi frumoasă având numai câțiva copaci mari; în timp ce dezvoltarea unui stat se întemeiază îndeobște pe mulțimea supușilor și pe egalitatea ce există între ei, și nicidecum pe câțiva oameni bogați”.

Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814), scriitor, naturalist francez

* * *

* “Încă de pe vremea vechilor egipteni se știa că totul se mișcă în cuprinsul Universului. Se mișcă pământul, se mișcă soarele, se mișcă planetele etc. În legătură cu această mișcare, învățatul grec Arhimede zicea: “Dați-mi un punct care nu se mișcă, și voi răsturna lumea! Dați-mi un loc care să nu se clatine, și eu voi răsturna lumea!” Acest loc, știința nu poate să-l arate și nu-l poate da- fiindcă nu-l are.

Noi, creștinii, avem acest punct: este Golgota, Crucea Golgotei, e IISUS HRISTOS. E singurul “Punct” care nu se mișcă, nu se clatină.

“În existența Macrocosmosului și Microcosmosului, au fost imperii, împărății, domnitori, filosofi, teorii, ipoteze care în timpul existențial au dispărut, s-au contrazis, și-au dovedit inutilitatea, dar singurul care a fost, este și va fi, și a rămas același este IISUS HRISTOS, Epicentrul lumii creștine”.

P.S. Romani cap. 10, vers. 4, 9-10: “Sfârșitul legii este Hristos, spre dreptate tot celui ce crede. De vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul și vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morți, te vei mântui. Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturisește spre mântuire”.

Cu dragoste creștinească,

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu