OFICIUL FITOSANITAR MUREȘ - BULETIN DE AVERTIZARE

Distribuie pe:

În perioada imediat următoare, vă recomandăm să aplicați un tratament chimic pentru combaterea bolilor la culturile de tomate și vinete în câmp și spații protejate (mana și septorioza - tomate, mana - vinete).

Pentru combaterea agenților patogeni sus menționați recomandăm unul dintre produsele redate mai jos:

Pentru tratamentele recomandate se pot folosi și alte produse omologate, cu efect similar.

Se vor respecta cu strictețe recomandările din prospectul fiecărui produs folosit.

Alte recomandări: Verificați recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de ppp! Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/ 2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/ 1991 al MAA, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului

Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/ 2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu ppp).

Respectați prevederile Ordinului MADR nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranță a produselor de protecția plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul MADR, al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Șef serviciu, dr. ing. Marian Pogăcian

Întocmit, ing. Vasile Bologa

Lasă un comentariu