2023 - Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești

Distribuie pe:

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe române a proclamat anul 2023 drept “ANUL COMEMORATIV AL IMNOGRAFILOR ȘI CÂNTĂREȚILOR BISERICEȘTI”.

Această comemorare a imnografilor și cântăreților bisericești vine în completarea anului comemorativ 2022 dedicat rugăciunii, cântarea bisericească fiind ea însăși o rugăciune. Acest lucru se poate observa foarte ușor din cartea Psalmilor lui David, un imnograf și un cântăreț prin excelență. Ca și atunci și acum, prin cântarea bisericească se prefigurează săvârșirea neîncetată a slăvirii lui Dumnezeu de către îngeri în ceruri, dar și armonia Raiului, pe care noi, oamenii, o putem pregusta încă din viața pământească.

Toate cântările bisericești cuprinse în cărțile de cult ale Bisericii noastre au fost alcătuite sub inspirația Duhului Sfânt de către imnografi aleși anume de Însuși Dumnezeu, pentru ca omul prin aceste cântări să poată înțelege textul scripturistic. De aceea deși spune că muzica bisericească este “Evanghelia cântată”.

În acest sens, părintele Patriarh Daniel spunea: “Teologia exprimată în imnografia bisericească este una dintre cele mai bogate în sensuri și, în același timp, lămuritoare pentru credincioșii Bisericii noastre, de aceea trebuie valorificată mai mult în predicile și catehezele din zilele noastre.” (Anuar liturgic și tipiconal 2023, pag. 9 ).

Printre cei mai importanți imnografi ai Bisericii noastre putem aminti: Sf. Roman Melodul, Sf. Ioan Damaschinul, Sf. Andrei Criteanul, Sf. Cosma de Maiuma, Sf. Teofan Mărturisitorul, Sf. Iosif Imnograful, Casiana și mulți alții.

Pe teritoriul țării noastre, imnele bisericești le găsim încă de la începutul creștinismului primit de la Sf. Apostol Andrei, iar studierea muzicii bisericești a fost o preocupare continuă începând cu școlile domnești, precum școala Sf. Sava de la București, sau în marile mănăstiri, cum ar fi Putna sau Cozia. Printre cel mai renumit scriitor de muzică bisericească trebuie amintit la noi Filotei, prin renumitele “pripeale” scrise la Mănăstirea Cozia . Aceste cântări au fost socotite de către P.P. Panaitescu drept: “prefața literaturii române”.

Printre psalții și alcătuitorii de imne bisericești de la noi din țară putem aminti pe: Filothei Sin Agăi Jipei, Macarie Ieromonahul, Anton Pann, Ștefanache Popescu, Ioan Popescu-Pasărea și mulți alții.

De aceea se cuvine ca în acest an 2023, prin această comemorare, să ne aducem aminte de cei ce s-au ostenit la compunerea cântărilor bisericești, inspirați fiind de Duhul Sfânt, pentru ca noi, prin aceste creații deosebite, să putem să ne apropiem mai ușor și mai mult de Dumnezeu.

Cu dragoste frățească și bucurie sfântă vă spun “Întru mulți și binecuvântați ani”. AMIN!

Pr. Bogdan Stelian Racoti - Parohia Ortodoxă Română “Sf. Ștefan” - Cristești - Mureș

Lasă un comentariu