Burse în străinătate pentru studii universitare de masterat, doctorat, postdoctorale și de cercetare

Distribuie pe:

Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, organizează concurs în vederea acordării burselor în străinătate pentru studii universitare de masterat, de doctorat, dar și pentru stagii postdoctorale și de cercetare.

La concursul național pot participa cetățenii români, cu domiciliul stabil în România, din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particular acreditate, din Academia Română și din institutele de cercetare din subordinea sau din structura acestora, care se încadrează în una din următoarele categorii: studenți în ultimul an la studii universitare de licență, studenți la studii universitare de masterat, studenți - doctoranzi, cadre didactice titulare din instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate, cercetători.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educației, vor fi acordate mai multe burse, durata cumulată fiind:

- 340 de luni pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat;

- 200 de luni pentru stagii postdoctorale și de cercetare.

Înscrierea la concursul național se face prin depunerea unui dosar de candidatură la Registratura Agenției de Credite și Burse de Studii, prin transmiterea acestuia prin poștă, curier sau online, la adresa dosare.candidatura@roburse.ro,  până la 2 mai 2023. (Agerpres)

Lasă un comentariu