Controale și verificări în domeniul gospodăririi apelor - Sancțiuni în valoare de 1.172.000 lei

Distribuie pe:

Inspectorii din cadrul Administrației Bazinale de Apă Mureș (incluzând aici și personalul din cadrul Sistemelor de Gospodărire a Apelor) au efectuat, de la începutul anului și până în luna aprilie, 273 de controale în domeniul gospodăririi apelor, în bazinul hidrografic al râului Mureș. Acestea au vizat, în principal, activități de exploatare a agregatelor minerale din albii și terase, inclusiv stații de sortare-spălare agregate minerale, alimentări cu apă și stații de epurare, depozitarea de deșeuri, respectiv păstrarea stării de salubritate a malurilor și albiilor cursurilor de apă, urmărindu-se modul de respectare al actelor de reglementare și a legislației specifice în domeniul gospodăririi apelor. Au fost aplicate 56 de sancțiuni contravenționale (33 de avertismente și 23 de amenzi) în valoare de 1.172.000 lei. De asemenea, au fost înaintate către Inspectoratul Județean de Poliție Mureș documentele necesare începerii urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de extragere a agregatelor minerale fără deținerea actelor de reglementare necesare în domeniul gospodăririi apelor, în cazul unei persoane fizice.

În cadrul activității desfășurate în perioada respectivă au fost înregistrate și soluționate 52 de sesizări (petiții) formulate de către diferite entități, pe diverse problematici specifice gospodăririi apelor. Defalcate pe grupe de obiective, controalele au fost efectuate la 70 balastiere și stații de sortare-spălare agregate minerale, 82 sisteme de alimentare cu apă și stații de epurare, 120 alte folosințe.

Administrația Bazinală de Apă Mureș, prin activitatea de inspecție, se asigură că folosințele de apă funcționează cu respectarea legalității în domeniu, iar inspectorii efectuează pe tot parcursul anului controale planificate, tematice, inopinate ori de altă natură care sunt specifice acestei activități, urmărindu-se, totodată, modul de aducere la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor trasate anterior, preciza ing. Cosmin Pop, director ABA Mureș.

L.O.

Lasă un comentariu