ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI - 14 Septembrie

Distribuie pe:

Motto: “Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toți să vorbiți la fel și să nu fie dezbinări între voi; ci să fiți cu totul uniți în același cuget și în aceeași înțelegere. Cuvântul CRUCII, pentru cei ce pier este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu”.

(1 Corinteni cap. 1, vers. 10; 18).

1. “Iisus a ieșit afară din pretoriu, purtând pe cap o coroană de spini și o mantie purpurie. Pilat a fost și el acolo. El a zis: “Iată Omul”! Când L-au văzut arhiereii și slujitorii, au strigat, zicând: “Răstignește-L! Răstignește-L”! Zis-a lor Pilat: Luați-L voi și răstigniți-L, căci eu nu-i găsesc nici o vină. Iudeii i-au răspuns: Noi avem lege și după legea noastră El trebuie să moară, că s-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu.

Deci, când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut. Și a intrat iarăși în pretoriu și I-a zis lui Iisus: De unde ești Tu? Iar Iisus nu i-a dat nici un răspuns. Deci Pilat i-a zis: Mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te eliberez și putere am să Te răstignesc? Iisus i-a răspuns: “N-ai avea nici o putere asupra Mea dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. De aceea cel ce M-a predat ție mai mare păcat are”. Deci Pilat, auzind cuvintele acestea, L-a dus afară pe Iisus și a șezut pe scaunul de judecată, în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește, Gabbata.

Și era vinerea Paștilor, cam la ceasul al șaselea, și a zis Pilat iudeilor: “Iată Împăratul vostru”. Deci au strigat aceia: Ia-L! Ia-L! Răstignește-L! Pilat le-a zis: Să răstignesc pe Împăratul vostru? Arhiereii au răspuns: “Nu avem Împărat, decât pe Cezarul”. Atunci L-a predat lor ca să fie răstignit.

Și ducându-și crucea, a ieșit la locul ce se cheamă al Căpățânii, care evreiște se zice Golgota. Unde

L-au răstignit, și împreună cu El pe alți doi, de o parte și de alta, iar în mijloc pe Iisus. Iar Pilat a scris și titlu și l-a pus deasupra crucii. Și era scris:

“IISUS NAZARINEANUL, ÎMPĂRATUL IUDEILOR”.

Sf. Scriptură a Noului Testament - Ioan, 19, 6-11; 13-19.                                                                                 

***

2. “Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia CRUCEA și să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-și scape sufletul îl va pierde; iar cine își va pierde sufletul pentru Mine îl va afla”.

Evanghelia după Matei - cap. 16, vers. 24-25.

P.S. În anul 313, împăratul Constantin cel Mare (272-337) a biruit pe Maxențiu (278-312) și a fost proclamat împărat al Imperiului roman de Apus, cu capitala la Roma. În anul 323, același mare împărat creștin a biruit și pe împăratul păgân de răsărit, Licinius (263-325), și se proclamă împărat al întregului imperiu latin, cu capitala la Constantinopol. A primit botezul creștin de la Sfântul Silvestru Episcopul Romei, împreună cu mama sa, Elena (248-329). Amândoi aveau o mare dorință: aceea de a descoperi Mormântul lui Iisus Hristos și Crucea pe care a fost răstignit Domnul pentru mântuirea lumii. După anul 71, Ierusalimul a fost ocupat de barbarii romani care au profanat și distrus tot ce aparținea lui Hristos. În anul 326, Împărăteasa Elena și Patriarhul Macarie al Ierusalimului găsesc Crucea pe care a fost răstignit Hristos. Împăratul Constantin cel Mare construiește Biserica Învierii Domnului pe locul acela și o sfințește în anul 335 alături de Crucea pe care a fost răstignit Hristos, în data de 14 septembrie. În anul 313, același împărat a dat “Edictul de libertate creștinilor”. Pentru meritele deosebite aduse Bisericii lui Hristos, credincioșilor și lui Dumnezeu, Constantin și Elena au fost numiți: “Sfinții împărați Constantin și mama sa, Elena”.

Cu dragoste creștină,preot ortodox român

Ilie Bucur Sărmășanul

Lasă un comentariu