“Unionistul deținut”, domnitorul și... cercetătorul

Distribuie pe:

* “Din păcate, situația relațiilor dintre cele două state surori: Moldova și România, nu a evoluat așa cum speram și cum ne-am fi dorit. În unele momente aș putea spune că atmosfera s-a înrăutățit, sau aș putea spune, în cel mai bun caz, au fost înghețate. La nivel uman, al cetățenilor simpli, au rămas la fel de calde și prietenești. Înrăutățirea relațiilor dintre aceste două state surori a fost cauzată, în mare parte, de calitatea structurii acestei clase politice care, în mare parte, este din vechea nomenclatură și de mentalitate pro-rusă și, de ce nu, procomunistă, înțesată de acele elemente care au fost implantate de serviciile secrete ruse, și care, la comandă, reacționează așa cum dictează Moscova. Moldova, dar și România, chiar de face parte din U.E., au rămas sub influența Moscovei. Clasa politică de la București nu a dorit, și nici azi nu dorește, apropierea celor două state: “Unirea” . De Chișinău nici nu mai vorbim... Totul a rămas la nivelul Declarațiilor pompoase și la băile de mulțime, efectul cărora dispar imediat după terminarea manifestațiilor...”

Ilie Ilașcu (1952-), Fondatorul Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia, președintele Frontului Popular din Moldova, deputat în Parlamentul Republicii Moldova în 2 legislaturi: 1994-2000, senator pe listele PRM în 2 legislaturi: 2000-2008. Deținut politic al regimului separatist din stânga Nistrului pentru susținerea unirii Moldovei cu România. A participat activ în calitate de comandant în luptele din Transnistria din anul 1992. “Patriot unionist, vrednic de toată lauda”.

***

* “Români... nu trăiți ca pasărea aceea care se cheamă cuc, care-și dă ouăle de le clocește alte păsări și-i scot puii, ci fiți ca șoimii și vă păziți cuibul (țara) vostru” (Cei ce au urechi de auzit, să audă!).

Neagoe Basarab (1482-1521), domn al Țării Românești între 1512 -1521, supranumit de B.P. Hașdeu “Marc Aureliu al Țării Românești, principe, artist și filosof”. Soția Despina se trăgea din neamul sârbesc Brancovici. În anul 2008, Biserica Ortodoxă Rămână l-a canonizat “pentru faptele sale sfinte și înflorirea vieții spirituale și duhovnicești din Țara Românească”.

***

* Cunoscutul matematician Andre-Marie Ampere (1775-1836), cercetătorul profund al electro-dinamismului, fizician, naturalist, chimist, astronom, scriitor, ori de câte ori studia își acoperea un ochi cu mâna stângă și spunea: “Ce sunt toate aceste științe? Toate aceste raționamente? Toate aceste descoperiri și vaste concepții pe care le admiră lumea”? “Singur adevărul lui Dumnezeu rămâne veșnic”. De te hrănești cu El, vei fi nemuritor ca și El. “Studiază științele acestei lumi, dar nu le privi decât cu un ochi, celălat ochi al tău să fie statornic fixat asupra Luminii veșnice. Ascultă pe savanți, dar numai cu o ureche, cealaltă ureche să-ți fie gata a primi accentele Amicului Tău ceresc. Nu scrie decât cu o mână, cu cealaltă ține-te strâns lipit de Veșmântul Domnului, ca și un copil de tatăl său”.

Să înțelegem din aceste cugetări, ceea ce înțeleptul Solomon spunea în proverbele sale: “Fiule, dă-mi inima ta”. Amin!

P.S. I Tesaloniceni cap. 5, vers. 15-17: “Totdeauna să urmați cele bune unul față de altul și față de toți. Bucurați-vă pururea. Rugați-vă neîncetat. Dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Iisus Hristos, pentru voi. Duhul să nu-l stingeți. Proorociile să nu le disprețuiți. Toate să le încercați; țineți ce este bine”.

Cu dragoste creștină, părintele Ilie

Lasă un comentariu