Victor Hugo - Cugetări despre natură

Distribuie pe:

* Natura este o carte frumoasă și glorioasă...

Fericit cel ce-o ascultă și o înțelege.

* Pe vârfurile munților, sufletul se înalță, inima prinde puteri, gândirea participă la pacea profundă a naturii.

* Fiecare lucru în natură dăruiește omului fructul pe care-l produce, binefacerile care-i sunt proprii. Toate obiectele îl servesc pe om după legile lor specifice: soarele îi dă lumină, focul căldura, animalul instinctul, floarea parfumul său - este felul lor de a iubi.

* În anumite clipe misterioase, natura pare că gândește, visează, tresare la unison cu pulsația vieții universale.

* Natura nu uită pe nimeni.

* Căci suntem flori și ramuri, și limpezimi curate.

Suntem natura, sursă externă, triumfală,

Ce stinge orice sete și orice aripi spală;

Doar de-nțelept pătrunse, și câmpuri și păduri,

Chiar spiritelor înalte aduc învățături!

* Nimeni în această lume nu se poate sustrage fascinației cerului albastru, copacilor verzi, nopții întunecate, sunetului vântului, cântecului păsărilor.

* În veșnic dialog cu omul, natura îl face să înțeleagă viețuitoarele, care sunt semenele sale, alfabet formidabil și profund.

* Natura este un torent de viață și lumină.

* Atunci când omul comite anumite fapte brutale, inutile și din pură plăcere, natura pare că-l privește și îl vede; atitudinea sa pare posomorâtă, iar liniștea înspăimântătoare.

* Farmacia eternă a florilor și a metalelor numită natură și făcută dinadins pentru veșnicul bolnav numit om.

* Inima rănită își află blânde leacuri în legănări de codri, în ceața de pe locuri, în munții unde veșnic par ierni ce s-au oprit.

În steaua ce asemeni speranțelor stinghere

Apare-atunci când ziua piere,

Unind amurgul cu răsărit.

* Natura vine în ajutorul tuturor părăsiților.

Acolo unde totul lipsește, ea se dăruie întreagă.

Ea înflorește și reînverzește sub toate prăbușirile.

Ea este iederă pentru pietre și dragoste pentru oameni.

* În natură nu există numai frumos; urâtul există alături de frumos, diformul alături de grație, grotescul este reversul sublimului, răul al binelui, umbra a luminii.

* Natura, viața, destinul nu sunt pentru om decât un imens clar-obscur.

Aud stând singur cu natura,

Sufletul ce-și povestește aventura.

* Omul trebuie să dea umanității și să redea naturii lumina sa, căldura și parfumul său, iubirea.

Lasă un comentariu