Bugetul din 2024, în cifre

Distribuie pe:

Bugetul de stat pentru anul viitor este construit pe o creștere economică de 3,4%, o inflație medie anuală de 6% și un deficit de 5% din PIB, potrivit Strategiei Fiscal - Bugetare 2024 - 2026 publicate miercuri.

“Cererea internă va constitui elementul principal prin componenta investițională reprezentată de formarea brută de capital fix (+6,5%), efect al dezvoltării unor proiecte importante de investiții publice și private, concomitent cu o majorare a consumului final, ușor sub cea a produsului intern brut, respectiv 3,3%. Pe latura ofertei, construcțiile vor continua să fie cel mai dinamic sector cu o majorare a VAB de 7,1%, bazată în principal pe atragerea și utilizarea eficientă a fondurilor europene. Sectorul terțiar va avea la rândul său un aport pozitiv la avansul economic cu un spor de 3,5%. Pentru industrie s-a prevăzut o creștere modestă a valorii adăugate brute, respectiv de 1,2%, în condițiile menținerii unui context geopolitic incert”, se precizează în document.

Produsul Intern Brut este estimat la 1.733 miliarde de lei prețuri curente, iar deficitul bugetar la 5% din PIB, în condițiile unor venituri de peste 586 miliarde de lei și ale unor cheltuieli de 673 miliarde de lei. Ponderea cheltuielilor totale în PIB este estimată la 38,8%, iar cea a veniturilor la 33,8% din PIB.

“Proiecția veniturilor bugetului general consolidat pe perioada 2024-2027 s-a realizat pe baza indicatorilor macroeconomici pentru orizontul de referință, precum și a reglementărilor existente în prezent în domeniul fiscal. Pe termen mediu, pe fondul revigorării economice, veniturile bugetare se vor înscrie pe un trend ascendent în valoare nominală”, se arată în Raportul privind situația macroeconomică pe anul 2024 și proiecția acesteia pe anii 2025 - 2027.

Astfel, în anul 2024, veniturile bugetare în termeni nominali sunt estimate la 586,1 miliarde lei în creștere în valoare nominală pe orizontul de referință, ajungând în anul 2027 la 693,1 miliarde lei.

Cele mai mari ponderi în cadrul veniturilor bugetare în anul 2024 le înregistrează contribuțiile de asigurări sociale (31,2% din total venituri), urmate de TVA (20,4%), sume primite de la UE (11,8 % din total venituri), impozit pe salarii și venit (7,9% din PIB) și venituri nefiscale (7,8% din total venituri).

Cheltuielile bugetare estimate pentru anul viitor sunt în sumă de 672,8 miliarde lei și vor crește treptat pentru ca în anul 2027 să ajungă la 755,2 miliarde lei, respectiv 34,66% din PIB, înregistrând o tendință de scădere pe orizontul de referință ca pondere în PIB, datorită nevoii de ajustare a deficitului bugetar, explică inițiatorii.

Anul viitor, cheltuielile cu asistența socială vor reprezenta 12,1% din PIB.

Cheltuielile de personal sunt în sumă de 146,2 miliarde lei în anul 2024, iar cele destinate investițiilor însumează aproximativ 120,1 miliarde lei, reprezentând aproximativ 6,9% în PIB.

Cu ponderi mari în total cheltuieli în anul 2024 se situează asistența socială (31,1% din total cheltuieli), cheltuieli de personal (21,7% din total) și cheltuieli de investiții (17,8% din total).

Numărul total al șomerilor este estimat la 215.000 persoane, iar câștigul salarial mediu net la 4.733 lei. (Agerpres)

Proiectul de buget pe 2024 prevede banii pentru pensii

Proiectele de lege ale bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024 prevăd banii pentru mărirea pensiilor, informează Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Potrivit sursei citate, au fost alocate 135 de miliarde de lei, dintre care 115 miliarde de lei reprezintă venituri din contribuțiile de asigurări sociale (CAS), iar 25 de miliarde de lei reprezintă subvenția de la bugetul de stat.

În Expunerea de motive a Legii nr. 360/2023, privind sistemul public de pensii, este prevăzut, pentru anul 2024, un impact bugetar de 135 de miliarde de lei. Pensionarii vor primi o indexare de 13,8% a punctului de pensii la 1 ianuarie 2024, urmând ca la 1 septembrie 2024, aceștia să încaseze pensiile recalculate conform Legii 360/2023. “În concluzie, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale îi asigură pe toți pensionarii din România că banii pentru plata drepturilor lor sunt prevăzuți în bugetul pentru anul 2024”, subliniază reprezentanții ministerului. (Agerpres)

Lasă un comentariu