Impozit pe cifra de afaceri pentru companiile mari, impozit suplimentar pentru bănci și companiile din energie

Distribuie pe:

Companiile care înregistrează o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro vor plăti un impozit de minimum 1% pe cifra de afaceri, în timp ce operatorii din sectoarele petrol și gaze naturale, cu afaceri ce depășesc 50 de milioane de euro, vor avea de achitat un impozit suplimentar de 0,5% din veniturile totale ajustate cu venituri neimpozabile, investiții și amortizări, reiese din Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2024 - 2026, publicată de Ministerul Finanțelor.

De asemenea, instituțiile de credit vor plăti un impozit suplimentar calculat prin aplicarea asupra cifrei de afaceri a unei cote de impozitare de 2% în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2025, respectiv de 1% începând cu 1 ianuarie 2026. Documentul oficial arată că valoarea cifrei de afaceri cuprinde venituri din dobânzi, dividende, taxe și comisioane, respectiv alte categorii de venituri.

În același timp, începând din 2024 se introduce impozit suplimentar pentru operatorii din sectoarele petrol și gaze naturale, care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50 milioane euro. Acesta va fi 0,5% din veniturile totale ajustate cu venituri neimpozabile, investiții și amortizări. În ceea ce privește microîntreprinderile, Strategia fiscal-bugetară prevede, pentru anul viitor, instituirea a două cote de impozitare pe veniturile acestora. Astfel, este vorba despre o cotă de 1% pentru microîntreprinderile care realizează venituri ce nu depășesc 60.000 euro, respectiv de 3% pentru microîntreprinderile care au venituri ce depășesc 60.000 euro sau desfășoară activități, principale sau secundare, în domeniile editare produse software, facilități de cazare, restaurante, catering pentru evenimente, baruri, activități juridice (societățile cu personalitate juridică care nu sunt entități transparente fiscal, constituite de avocați), activități de asistență medicală generală sau specializată, stomatologie. De asemenea, persoanele fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator vor fi scutite de la plata impozitului pe venit, dar numai pentru veniturile realizate în baza unui singur contract individual de muncă și pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei, inclusiv.

Totodată, în sectorul construcții, precum și în sectorul agricol și în industria alimentară, va exista scutire de la plata impozitului pe venit aplicabilă numai pentru veniturile realizate în baza unui singur contract individual de muncă, cu normă întreagă sau cu timp parțial, și pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei, inclusiv. În plus, este eliminată exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale datorată de către angajatori pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite, speciale sau în alte condiții de muncă.

De la 1 ianuarie 2024, sumele reprezentând valoarea nominală a tichetelor de masă și a voucherelor de vacanță acordate potrivit legii vor fi incluse în baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor. (Agerpres)

Lasă un comentariu