Statistici: Venitul mediu lunar pe gospodărie (trimestrul III, 2023) a fost de 7.301 lei. 33,6% s-au cheltuit pe mâncare

Distribuie pe:

Veniturile totale medii lunare au fost de 7.301 lei pe o gospodărie în trimestrul III 2023 și de 2.918 lei pe persoană, în creștere cu 5,7% pe o gospodărie, respectiv cu 5,3% pe o persoană, față de trimestrul II 2023, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS) publicate miercuri.

Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 9,5%, iar cele pe o persoană cu 9,6%.

Pe de altă parte, cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost, în trimestrul III 2023, de 6.432 lei pe o gospodărie (2.571 lei pe o persoană) și au reprezentat 88,1% din veniturile totale, în creștere cu 463 lei pe o gospodărie față de trimestrul II 2023. Comparativ cu trimestrul III al anului precedent, cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 10,6%, iar cele pe o persoană cu 10,7%.

Veniturile bănești medii lunare au fost, în perioada analizată, de 6.829 lei lunar pe o gospodărie (2.729 lei pe o persoană) în creștere cu 6,3 % față de trimestrul II 2023, iar veniturile în natură de 472 lei lunar pe gospodărie (189 lei pe o persoană), în scădere cu 2,3% față de trimestrul II 2023.

Salariile și celelalte venituri asociate lor au fost de 5.034 lei lunar pe o gospodărie și au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (68,9% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creștere față de trimestrul II 2023 cu 2,3 puncte procentuale). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuție însemnată au avut-o atât veniturile din prestații sociale de 1.403 lei lunar pe o gospodărie (19,2% în trimestrul III 2023, respectiv, 20,8% în trimestrul II 2023 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât și veniturile în natură (6,5% în trimestrul III 2023, respectiv, 7,0% în trimestrul II 2023), formate din valoarea veniturilor în natură obținute de salariați și beneficiarii de prestații sociale (1,5% atât în trimestrul III 2023, cât și în trimestrul II 2023) și din valoarea în lei a produselor agroalimentare și nealimentare consumate din resurse proprii (5,0% în trimestrul III 2023, respectiv, 5,5% în trimestrul II 2023).

În ceea ce privește mediul de rezidență, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban în trimestrul III 2023 a fost de 8.005 lei, de 1,2 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană de 3.444 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural.

Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în trimestrul III 2023, în mediul urban, ponderea salariilor brute și a altor drepturi salariale în veniturile totale a fost de 74,1%, mai mare cu 13,4 puncte procentuale față de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestații sociale a fost de 19,8%, mai mare cu 0,9 puncte procentuale față de cea din mediul urban. Ponderea veniturilor în natură a fost de 10,3% în mediul rural, de 2,5 ori mai mare față de cea din mediul urban.

Potrivit datelor INS, cheltuielile bănești medii lunare au fost, în trimestrul III 2023, de 6.071 lei pe o gospodărie (2.426 lei pe o persoană), mai mari cu 8,6% față de trimestrul II 2023.

Contravaloarea consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii, în trimestrul III 2023, a fost, în medie, de 361 lei lunar pe o gospodărie (144 lei pe o persoană), în scădere cu 4,9% față de trimestrul II 2023.

În trimestrul III 2023, principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (cheltuieli bănești de consum și contravaloarea consumului uman din resurse proprii) de 4.025 lei lunar pe o gospodărie (62,6%) și transferurile către administrația publică și privată și către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor de 2.054 lei pe o gospodărie (31,9%), precum și acoperirea unor nevoi legate de producția gospodăriei (cheltuieli bănești de producție și contravaloarea consumului furajer din resurse proprii) de 91 lei pe o gospodărie (1,4%).

INS menționează că mediul de rezidență evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban, cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 6.909 lei, mai mari de 1,2 ori decât în mediul rural. Aceasta înseamnă că o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 2.973 lei lunar, de 1,4 ori mai mult decât o persoană din mediul rural. Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuții, cotizații și taxe a fost de 35,3% în cheltuielile totale, cu 8,5 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural, ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a fost de 9,7% în cheltuielile totale, de 3,3 ori mai mare decât în mediul urban.

Conform clasificării standard pe destinații a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare și băuturile nealcoolice în valoare de 1.352 lei pe o gospodărie au deținut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodăriilor (33,6%). Acestea sunt urmate ca mărime de cheltuielile lunare destinate pentru locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili în valoare de 533 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 13,3%, de cele pentru transport în valoare de 370 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 9,2% în cheltuielile totale de consum medii lunare și de cheltuielile pentru îmbrăcăminte și încălțăminte în valoare de 290 lei pe o gospodărie precum și de cheltuielile pentru băuturile alcoolice și tutun în valoare fiecare de 289 lei pe o gospodărie, cu ponderi în cheltuielile totale de consum medii lunare de 7,2% fiecare. Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor gospodăriilor populației a fost cel efectuat pentru educație de 8 lei pe o gospodărie (0,2% din cheltuielile totale de consum medii lunare).

(Agerpres)

Lasă un comentariu