Lege promulgate - ANCPI plătește pentru lucrări de înregistrare sistematică în minim trei localități dintr-un județ

Distribuie pe:

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare, potrivit căreia Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) are obligația să asigure anual fondurile bugetare necesare executării lucrărilor de înregistrare sistematică pentru un număr de minimum trei unități administrativ-teritoriale (UAT) din cadrul fiecărui județ, nominalizate de către Consiliile județene.

“Prin derogare de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în cazul contractelor de servicii de înregistrare sistematică și acordurilor-cadru încheiate în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară, contracte în care s-a prevăzut o clauză de ajustare a prețului unitar al contractului, prețul contractului se va ajusta pe baza cererii formulate de prestator și a indicelui prețurilor de consum, pentru restul rămas de executat”, mai prevede actul normativ.

De asemenea, acesta stipulează instituirea obligației ANCPI de a încheia acte adiționale pentru prelungirea termenelor de execuție a lucrărilor de înregistrare sistematică contractate în cadrul Planului național de cadastru, includerea lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în categoria lucrărilor finanțate prin acest plan, ajustarea prețului unitar/carte funciară de la 84 lei plus TVA de carte funciară la prețul de 109 lei plus TVA.

Totodată, legea propune modificarea art. II alin.(1) din Legea nr.185/2018, în sensul ca șefii serviciilor cadastru, șefii serviciilor publicitate imobiliară și șefii serviciilor/birourilor/compartimentelor economic angajați ai ANCPI să redevină angajați ai oficiilor teritoriale în cadrul cărora își desfășoară activitatea.

Lasă un comentariu