La Iernut, un spectacol de succes: TAKE, IANKE ȘI CADÂR

Distribuie pe:

Duminică, 28 ianuarie, la sala festivă a Școlii Gimnaziale din Iernut (cartierul Eminescu) a avut loc, în fața unei asistențe de elită, premiera piesei de teatru ,,Take, Ianke și Cadâr” de V.I. Popa, adaptarea textului dramatic, scenografia și regia artistică aparținând subsemnatului.

Cu o deosebită onoare, o mare bucurie și cu prețioasă reverență o să-i amintesc, mulțumindu-le acelor persoane/personalități, prezente la premieră, cât și acelora fără de care nu ar fi fost posibilă premiera! Doresc să MULȚUMESC (cu majuscule și cordială reverență): cucernicului părinte Silviu Feier - paroh al Bisericii Ortodoxe -2 din Iernut, doamnelor profesoare Alina Aecu și Camelia Feier, pentru strădania, susținerea și colaborarea acordată pentru înființarea Echipei de Teatru-Lectură “THALIA” din Iernut.

Este o mare onoare să mulțumesc domnului profesor Horațiu Moldovan director/manager al acestei unități de învățământ din Iernut, pentru atașamentul, sinceritatea, implicarea, colaborarea, promovarea și ajutorul acordat, de a ne pune la dispoziție sala festivă a școlii și personalul auxiliar, în reușita activității culturale din unitatea de învățământ pe care o conduce!

Îmi face o deosebită plăcere să adresez nobile mulțumiri cadrelor didactice - profesori diriginți: Alina Alecu, Camelia Feier, Maria Sand, Pîrlea Ana-Maria, Delia Vlasa și Daniei Berindei (Colegiul Economic din Cluj-Napoca), cei care au înțeles efortul elevilor-actori de a se autodepăși prin lectură, îmbogățirea fondului de vocabular, al creșterii stimei de sine, al încrederii în propriile lor forțe creatoare, a-și perfecționa abilitățile de comunicare, de vorbire artistică, de a-și învinge emoția, tracul și refuzul de a apărea în fața publicului, de a-și dezvolta dragostea pentru lectură, pentru literatură și pentru munca în echipă - toate acestea fiind rezultatul ,,Metodei euristice a Teatrului-Lectură pentru performanța instruirii și educației” , din procedeele și metodele instruirii extracurriculare!

Au înnobilat, prin prezență, întreaga manifestare culturală: dl Ioan Nicoară - primarul orașului Iernut, care și-a exprimat, la modul elogios, părerea despre spectacolul vizionat, acordând elevilor-actori - din partea Primăriei orașului Iernut- posibilitatea de a viziona - pe cheltuiala Primăriei - un spectacol al Teatrului Național din Târgu Mureș; dl Mălai Aurel - din partea C.J Mureș; dna prof. Simona Elena Turcu - inspector școlar din partea ISJ Mureș; dna conf. univ. dr. Cristinela Olăreanu, din partea UAT Târgu Mureș, care a exprimat punctul de vedere al specialistului Universității de Arte - Catedra de Arta Actorului - la modul laudativ și de reală apreciere pentru modul excelent cu care elevii-actori s-au achitat de ,,sarcinile rolului” avut în piesă, punctând prestația foarte bună a elevului-actor Dan Degan pentru rolul ,,Cadâr”, dna conf. univ. dr. psiholog Dorina Maria Pașca, dl Ioan Astăluș - sculptor; dna Maioș Maria, președinta Ligii Pensionarilor- filiala Iernut ; preacucernici preoți-părinți Silviu Feier și Sorin Băcel precum și părinții elevilor- actori, familiile: Hang, Iovănaș, Degan, Petărlăcean, Amihăilesei, Crișan, Pop!

În notă de cea mai mare distincție, mulțumire, laudă, bucurie și mândrie, permiteți-mi să-i enumăr - cu noblețe, iubire și dragoste părintească, pe elevii-actori ai echipei de Teatru-Lectură “Thalia” din Iernut( cu majuscule și prețioasă reverență) : SARAH PETĂRLĂCEAN , ELIZA CRIȘAN MEDEEA POP, BIANCA AMIHĂILESEI, DAVID SILVAN HANG, RAREȘ IOVĂNAȘ și DAN CRISTIAN DEGAN !

,,Tata Rudy” vă iubește și vă mulțumește!

RUDOLF MOCA, regizor

Lasă un comentariu