Arta de a... guverna și... alege

Distribuie pe:

Motto:

“Nimic nu este mai periculos pentru un stat ce voiește a se organiza, decât a da frânele guvernului pe mâinile parveniților” Nicolae Filimon (1819-1865), prozator, nuvelist, primul critic muzical român

* “Numai un guvern onest și o administrație onestă sunt în stare a readuce poporul la ideile sale de drept, a-i reda creșterea și maniera de-a vedea pe care i-o dăduse în trecut statornicia datinei sale juridice și simțul său de echitate, nutrit de biserici și de lege”.

Mihai Eminescu (1850-1889), Poet Nepereche și Universal

***

Sfaturi înțelepte și ziditoare pentru alegerile 2024!

1. “Reducerea numărului parlamentarilor la 300.

2. “Fără imunitate pentru parlamentari.

3. “Maxim 4 mandate pentru parlamentari și primari.

4. “Alegerea primarilor în două tururi.

5. “Pragul electoral să crească de la 5% la 10 %.

6. “Toate finanțările partidelor să fie publice.

7. “Finanțările externe ale partidelor să fie interzise.

8. “Pușcărie pe viață pentru trădătorii de țară și spionaj.

9. “Să dispară toate prescripțiile din lege.

10. “Judecătorii să răspundă pentru hotărârile luate.

11. “Miniștrii să răspundă pentru hotărârile semnate.

12. “Confiscarea averilor nejustificate.

13. “Corelarea pedepsei cu prejudiciul.

14. “Eliberarea condiționată aplicabilă doar dacă s-a recuperat prejudiciul în proporție de 100 %.

15. “Să dispară pensiile speciale (excepțiile cele militare).

16. “Gazele, Petrolul, Pădurile, Energia... trebuie să revină statului român. Constituția nu permitea înstrăinarea lor.

17. “Toate finanțările ONG-urilor să fie publice.

18. “Fără turnători și copii de turnători în funcții publice.

19. “Fără foști condamnați în funcții publice.

20. “Oprirea defrișărilor și a furturilor pădurilor.

21. “Reducerea numărului de angajați la Guvern și Parlament.

22. “STOP pensionărilor la vârsta de 45 de ani.

23. “Politicul să pună pe primul plan interesele românilor și nu interesele străine, oricare ar fi acelea...

24. “Politicul să răspundă cu aceeași monedă la provocările iredentiste și separatiste /extremiste ale acelora care vor împărțirea României.

***

* “Un guvern care se pune de-a curmezișul dorințelor unei națiuni întregi, care comite arbitrariuri flagrante, care voiește a sili chiar conștiințele cetățenilor, călcând legi și instituții, nu mai poate pretinde respect și supunere de la poporul ce el nesocotește”.

Nicolae T. Orășanu (183-1890), gazetar, poet, prozator, publicist, memorialist

P.S. Matei cap. 24. vers. 6-10: “Iisus a zis: Veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie; luați seama să nu vă speriați, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârșitul. Căci se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție și va fi foamete, ciumă și cutremure pe alocuri. Dar toate acestea sunt începutul durerilor. Atunci vă vor da pe voi spre asuprire și vă vor ucide și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele Meu. Atunci mulți se vor sminti și se vor vinde unii pe alții; și se vor urî unii pe alții”.

Cu dragoste creștină pentru guvernanții și alegătorii cinstiți,

preot ortodox român ILIE BUCUR SĂRMĂȘANUL

Lasă un comentariu