Noutăți legislative: Ordin de protecție, și împotriva agresorilor de pe stradă, din școli sau din mediul online!

Distribuie pe:

În ședința de miercuri, 7 februarie 2024, Camera Deputaților (for decizional) a votat, în unanimitate, proiectul de lege care prevede extinderea ordinului de protecție, care stabilește clar responsabilitățile autorităților în protejarea victimelor și în gestionarea situațiilor de urgență.

Protecție generală, indiferent de agresor

Spre deosebire de ordinul de protecție și de ordinul de protecție provizoriu, legiferate încă din 2012 și, respectiv, 2018, care protejau doar victimele violenței domestice, prin extinderea aprobată se depășește perimetrul familiei, protecția oferită devenind generală, indiferent cine este agresorul. În plus, se va folosi și de această dată mecanismul de monitorizare cu brățară electronică a agresorului.

Potrivit prevederilor noii legi, ordinul de protecție provizoriu se va emite pe loc de polițist, la cererea scrisă a victimei, dacă din evaluarea situației rezultă că există un risc iminent de săvârșire a unui alt act de violență asupra acesteia.

“Avem violență în România. Sunt 160 de cazuri de violență domestică pe zi. Asta înseamnă 7 victime pe oră. Pentru ele exista deja ordinul de protecție. Dar violență nu e numai în familie. Acte de violență vedem și pe stradă, și în școli, și la locul de muncă, și în mediul online...

De acum, cu noua lege, protejăm toate victimele violenței, de orice fel, din orice mediu. Legea trebuie să te protejeze și de bătăuși, și de hărțuitori și de toate tipurile de agresori.

Toate victimele care au nevoie de protecție, în urma tuturor formelor de violență, indiferent de relația care există între victimă și agresor, vor fi protejate”, a declarat, după vot, deputatul Adrian Cozma.                

Actele de violență incriminate

Noua lege definește clar și care sunt actele de violență pentru care se poate emite ordinul extins de protecție și în cazurile de violență petrecute în afara familiilor sau a relațiilor de concubinaj.

Astfel, sunt considerate acte de violență orice lovire sau act de violență cauzatoare de suferințe fizice; orice act de violență de natură sexuală, precum și amenințarea unei persoane cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare ilicite îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere.

Totodată, violență înseamnă și fapta repetată de urmărire a unei persoane, fără drept sau fără un interes legitim, ori de supraveghere a locuinței, a locului de muncă sau altor locuri frecventate de către aceasta ori efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloacele de transmitere la distanță, care, prin frecvență, conținut sau momentul în care sunt emise, creează temere, precum și alte acțiuni cu efect similar, precum și orice acte de hărțuire online, mesaje online instigatoare la ură, urmărire online, amenințări online, publicarea neconsensuală de informații și conținut grafic intim, accesul ilegal la comunicații și date private și orice altă formă de utilizare abuzivă a tehnologiei informației și a comunicațiilor, cu scopul de a umili, speria, reduce la tăcere victima.

Acte de violență sunt considerate și încercarea de a determina sau determinarea unei persoane prin corupere, prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declarații, să își retragă declarațiile, să dea declarații mincinoase ori să nu prezinte probe într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară, și orice alte acte de violență fizică sau psihică care pun în pericol viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea unei persoane.

*

Pentru a intra în vigoare, este necesar ca noua lege votată în Parlament să fie promulgată de președintele țării și publicată în Monitorul Oficial. (L.P.)

Lucreția Pop

(Sursa foto: pixabay.com)

Lasă un comentariu