INFORMARE DE PRESA

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura
(APIA) informeaza ca, incepand cu data de 06.08.2014,
va elibera adeverinte pentru beneficiarii Schemei
de Plata Unica pe Suprafata � Campania 2014, care
intentioneaza sa acceseze credite pentru finantarea
activitatilor curente de la bancile care au incheiat
Conventii cu Agentia.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN � SA si
Fondul National de Garantare a Creditului pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii garanteaza creditele
acordate de banci fermierilor, in cadrul acestui tip
de conventie.

Toate conventiile incheiate intre Agentia de Plati si
Interventie pentru Agricultura, Banca si Fondul de
Garantare vor fi postate pe site-ul APIA la adresa
www.apia.org.ro.

Potrivit conventiilor, la solicitarea scrisa a
fermierului, Centrul judetean/local APIA unde
acesta a depus cererea in Campania SAPS 2014 va
elibera o Adeverinta prin care confirma faptul ca
beneficiarul a depus cererea de plata pentru
Schema de Plata Unica pe Suprafata (SAPS) pentru
anul 2014 si ca au fost finalizate controalele si
verificarile administrative asupra Cererii de Plata a
Beneficiarului, pana la data emiterii Adeverintei,
conform reglementarilor in vigoare.

Pot beneficia de aceasta adeverinta fermierii
selectati la controlul pe teren (clasic sau teledetectie)
numai dupa finalizarea acestor controale.
De asemenea, in adeverinta se va mentiona
suprafata determinata pentru plata in cadrul schemei
SAPS si faptul ca beneficiarul nu face obiectul
excluderilor de la plata la data emiterii acesteia,
precum si ca indeplineste conditiile generale pentru
acordarea sumelor cuvenite, in conformitate cu
legislatia in vigoare.

Valoarea creditului va fi de pana la 90% din suma
cuvenita aferenta SAPS, respectiv 120 euro/ha,
denominata in lei astfel:

a) pentru creditele acordate de Banca Creditoare
pana la data de 29.09.2014 inclusiv, la cursul leu/euro
comunicat de Banca Centrala Europeana la data
solicitarii creditului;

b) pentru creditele acordate de Banca Creditoare
incepand cu data de 30.09.2014 inclusiv, la cursul leu/
euro comunicat de Banca Centrala Europeana din
data de 30.09.2014.

Cursul leu/euro comunicat de Banca Centrala
Europeana poate fi descarcat de la adresa http://
ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html.
In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 703/ 23.07.2013
privind aprobarea conditiilor in care se vor incheia
Conventiile dintre institutiile financiare bancare si
nebancare si Agentia de Plati si Interventie pentru
Agricultura, in vederea finantarii de catre acestea a
activitatilor curente ale beneficiarilor platilor derulate
prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura,
Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor
aferente acordarii creditelor pentru beneficiarii
platilor directe, astfel incat dobanda finala aplicata
beneficiarului nu poate depasi RON � ROBOR 6M +
maxim 4% (APIA) si RON - ROBOR 6M + maxim 4,5%
(AFIR), iar comisioanele aferente creditului sa fie in
limita de 1%. Totodata, potrivit aceluiasi act normativ,
Banca trebuie sa faca dovada ca in perioada 2008 2012 a acordat credite beneficiarilor axei I - Cresterea
competitivitatii sectoarelor agricol si forestier, axei
III - Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea
economiei rurale si axei IV Leader din Programul
National de Dezvoltare Rurala 2007 - 2013.

Lasă un comentariu